معرفی تالار فارس شناسی

تالار فارس شناسي در راستاي نيل به اهداف و وظايف سازماني و نظر به مطالبه اهل قلم فارس و فارس پژوهان راه اندازي شده است.

تالار فارس شناسي مركز پژوهشي در حوزه فارس بزرگ از جنبه هاي تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي، ادبي، هنري و ... است.

اين مركز با پيوند به تالار رقمي سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران كليه داده هاي ديجيتال موجود را به پژوهشگران عرضه مي كند. اين تالار با امكان اينترنت بي سيم زمينه استفاده محققان را فراهم مي سازد.

منابع اين تالار شامل كتب مرجع و غير مرجع در موضوع فارس شناسي، ايران شناسي و اسلام شناسي است.

مقررات تالار

۱. بهره مندي از اين تالار صرفا جهت تامين نيازهاي پژوهشي و تحقيقاتي است. استفاده جهت سرگرمي و تفنن، فايلهاي موسيقي، فيلم، نرم افزارهاي موبايل، تصاوير شخصي ، پيامك، انتخاب واحد، كارنامه دانشگاهي و... جزء امور پژوهشي محسوب نمي شوند. و ممنوع است.

۲. تالار فارس شناسي صرفا جهت استفاده و بهره مندي از منابع فارس شناسي موجود در تالار و مخزن است. استفاده از آن به عنوان تالار مطالعه كتب درسي خلاف مقررات است و ممنوع مي باشد.

۳. منابع موجود در تالار فارس شناسي  به هيچ عنوان از تالار خارج و يا  به امانت داده نمي شوند.

۴.مراجعين بايستي صرفا چند برگ كاغذ سفيد و لپ تاپ شخصي به همراه داشته باشند. ورود هر نوع كتاب ياجزوه  ممنوع است.

برنامه تالار

برگزاري نشست هاي علمي و فرهنگي مختلف پيرامون آثار و انديشه اهل قلم فارس از گذشته تاكنون بنا به مناسبت هاي گوناگون از برنامه هاي اصلي اين تالار است.

برنامه هاي پيشنهادي تالار به شرح زير است:

  •  معرفي و نقد آثار  چهره هاي ماندگار فارس، فارس پژوهان و اهل قلم در فارس

  •  معرفي و نقد آثار نسخه نويسان و حاميان نسخ خطي فارس،

  • معرفي و نقد آثار برتر در موضوعات تاريخي، جغرافيايي، ادبي، هنري و ... در موضوع فارس

  •  معرفي و نقد جايگاه فارس و فارسيان در جنبش هاي اجتماعي دوران ميانه و معاصر

نشریات

  • خدمات بخش نشریات

۱-  شناسايي و برقراري اشتراك نشريات استاني

۲-  شناسايي و برقراري اشتراك نشريات هسته در موضئوعات تخصصي

۳- شناسايي و برقراري اشتراك نشريات در حوزه هاي كتابداري و اطلاع رساني ، فارس شناسي، ايران شناسي و اسلام شناسي

۴-  ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رساني مربوط به نشريات جاري و گذشته نگر

۵-  ارائه خدمات شاپا ( شماره استاندارد بين المللي پيايندها)

  • نشريات فارس

كتابخانه ملي فارس به عنوان نهادي ملي وظيفه تهيه، حفظ و نگهداري كليه منابع اطلاعاتي اعم از كتاب، نشريه، نسخه خطي و ... با موضوع فارس و يا  منتشر شده در فارس را به عهده دارد. در اين راستان بخش نشريات اقدام به شناسايي و نگهداري نشرياتي كه در سطح استان منتشر مي شوند نموده است. تاكنون 126 عنوان نشريه جاري اعم از روزنامه مجله، خبرنامه و ... در استان شناسايي شده اند. اطلاعات نشريات قديمي فارس از طريق سيستم جامع كتابخانه و با مشاوره و راهنمايي كارشناسان مربوطه قابل دستيابي مي باشد.

 

  • منابع تالار كتب و نشريات

نزديك به 3000 جلد كتاب در حوزه فارس و فاس شناسي، ايران و اسلام  در اين تالار به صورت سيستم قفسه باز در اختيار پژوهشگران قرار دارد.

نظم منابع تالار براساس نظم موضوعي كنگره است. مخزن منابع مجاور تالار ساير آثار مرتبط با موضوع فارس شناسي را در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد.

از طريق تالار رقمي پژوهشگران تالار فارس شناسي به كليه داده هاي ديجيتال دسترسي دارند. و از طريق اينترنت بيسيم مي توانند ساير نيازهاي پژوهشي خود را تامين كنند. از طريق خريد و اهداء كتاب بر غنايي منابع تالار فارس شناسي به طور مستمر افزوده مي شود.