مقدمه

به مناسبت فرارسیدن  ایام الله 22 بهمن، اداره کل پژوهش و آموزش، گروه پژوهش‌های اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی، گلچینی از کتابهای منتشر شده در غرب را با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران به زبان های مختلف انگلیسی، فرانسه و آلمانی تهیه کرده است. این نمایشگاه  با عنوان «گزیده ای از آثار انقلاب اسلامی در آینه مطالعات ایرانشناسی در غرب (1979-2020م.)» در واقع نشان دهنده نمونه کوچکی از آثار منتشر شده در این حوزه و بیانگر توجه مستشرقین به مقوله انقلاب اسلامی است. در این نمایشگاه تعداد 68 کتاب شامل (52 کتاب به زبان انگلیسی، 8 کتاب به زبان فرانسوی و 8 کتاب به زبان آلمانی) به ترتیب سال نشر به نمایش در آمده است. 

 

L'Iran Insurgé: 1789 en Islam? Un tournant du monde

 
 
عنوان کتاب L'Iran Insurgé: 1789 en Islam? Un tournant du monde
نویسنده Paul Balta, Claudine Rulleau 
وضعیت نشر FeniXX réédition numérique, 1979 
زبان French 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران 
 

Iran: Religion, Politics, and Society

عنوان کتاب Iran: Religion, Politics, and Society 
نویسنده Nikki R. Keddie 
وضعیت نشر Psychology Press, 1980
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، جامعه، دین، سیاست   

Iran, la poudrière: Les secrets de la révolution islamique

 

عنوان کتاب Iran, la poudrière: Les secrets de la révolution islamique
نویسنده Édouard Sablier
وضعیت نشر Robert Laffont (réédition numérique FeniXX) 1980 
زبان French
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، اسرار انقلاب 

Inside the Iranian Revolution

 

عنوان کتاب Inside the Iranian Revolution  
نویسنده John D. Stempel  
وضعیت نشر Indiana University Press, 1981 
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران 

Die Islamische Revolution : die Krise einer religiösen Kultur als politisches Problem

 
عنوان کتاب Die Islamische Revolution : die Krise einer religiösen Kultur als politisches Problem
نویسنده Hans  Fischer- bernicol
وضعیت نشر Stuttgart: W. Kohlhammer, [1981]
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ فرهنگ ، سیاست

Iran Between Two Revolutions

 

عنوان کتاب Iran Between Two Revolutions 
نویسنده Ervand Abrahamian  
وضعیت نشر Princeton University Press, 1982 
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، تاریخ معاصر 

Die islamische Revolution und Ayatollah Khomeini

 

عنوان کتاب Die islamische Revolution und Ayatollah Khomeini
نویسنده Johan Bouman
وضعیت نشر Wiesbaden:  Orientdienst, 1982
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ امام خمینی

Religion and Politics in Iran: Shi`ism from Quietism to Revolution

 

عنوان کتاب Religion and Politics in Iran: Shi`ism from Quietism to Revolution 
نویسنده Nikki R. Keddie 
وضعیت نشر Yale University Press, 1983 
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، تشیع 

Sociologie politique de la révolution iranienne de 1979

 

عنوان کتاب Sociologie politique de la révolution iranienne de 1979 
نویسنده Akbar Molajani 
وضعیت نشر Editions Anthropos, 1983 
زبان French 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، ‌سیاست، جامعه‌شناسی 

Telex Iran: Gilles Peress in the Name of Revolution

 

عنوان کتاب Telex Iran: Gilles Peress in the Name of Revolution  
نویسنده Gilles Peress, Ghulam Husayn Saidi
وضعیت نشر Aperture, 1984  
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، سفارت آمریکا 

All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran

 

عنوان کتاب All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran 
نویسنده Gary Sick  
وضعیت نشر Random House, 1985
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، ایالات متحده آمریکا

The Iranian Revolution & the Islamic Republic

 

عنوان کتاب The Iranian Revolution & the Islamic Republic 
نویسنده Nikki R. Keddie, Eric Hooglund 
وضعیت نشر Syracuse Univ Pr; 1986
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، ‌سیاست، جامعه‌شناسی 

Insurgency Through Culture and Religion: The Islamic Revolution of Iran

 

عنوان کتاب Insurgency Through Culture and Religion: The Islamic Revolution of Iran
نویسنده Mohammd M. Salehi 
وضعیت نشر Praeger, 1988 
زبان English  
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، فرهنگ، دین   

Gott in Teheran : Irans Islamische Republic

 

عنوان کتاب Gott in Teheran : Irans Islamische Republic
نویسنده Cheryl Benard; Zalmay Khalilzad
وضعیت نشر Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1988
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ سیاست، دولت 

Female Warriors of Allah: Women and the Islamic Revolution

 

عنوان کتاب Female Warriors of Allah: Women and the Islamic Revolution  
نویسنده Minou Reeves  
وضعیت نشر Dutton,1989 
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، زنان 

Social Origins of the Iranian Revolution

 

عنوان کتاب Social Origins of the Iranian Revolution 
نویسنده Misagh Parsa  
وضعیت نشر Rutgers University Press, 1989 
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، اوضاع اجتماعی   

The Iranian Revolution: Its Global Impact

 

عنوان کتاب The Iranian Revolution: Its Global Impact
نویسنده John L. Esposito
وضعیت نشر Florida International University Press, 1990
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌‌ خاورمیانه، علوم سیاسی، احیاگری اسلامی 

Dynamics of the Iranian Revolution: The Pahlavis' Triumph and Tragedy

 

عنوان کتاب Dynamics of the Iranian Revolution: The Pahlavis' Triumph and Tragedy
نویسنده Jahangir Amuzegar
وضعیت نشر SUNY Press, 1991
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ ایران،‌ خاورمیانه، تاریخ، حکومت پهلوی. 

Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran

 

عنوان کتاب Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran
نویسنده Cyrus Bina, Hamid Zangeneh
وضعیت نشر Macmillan, 1992
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ خاورمیانه، سرمایه‌داری، نوگرایی.   

Irangeles: Iranians in Los Angeles

 

عنوان کتاب Irangeles: Iranians in Los Angeles
نویسنده Ron Kelley Jonathan Friedlander, Anita Colby
وضعیت نشر University of California Press, 1993
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ ایران،‌ خاورمیانه، جامعه‌شناسی 

Khomeinism: Essays on the Islamic Republic

 

عنوان کتاب Khomeinism: Essays on the Islamic Republic
نویسنده Ervand Abrahamian
وضعیت نشر University of California Press, 1993
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ ایران،‌ خاورمیانه، تاریخ، علوم سیاسی.   

Iran and the Middle East Resistance and Revolution

 

عنوان کتاب Iran and the Middle East Resistance and Revolution
نویسنده Nikki R Keddie
وضعیت نشر Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1995
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ جنبش های انقلابی، تشیع 

Das Schwert des Islam Revolution im Namen Allahs

 

عنوان کتاب Das Schwert des Islam Revolution im Namen Allahs
نویسنده Scholl- Latour, Peter
وضعیت نشر Munchen Heyne, 1995
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ سیاست اسلامی، قوانین اسلامی

Allah ist mit den Standhaften Begegnungen mit der islamischen Revolution

 

عنوان کتاب Allah ist mit den Standhaften Begegnungen mit der islamischen Revolution
نویسنده Scholl- Latour, Peter
وضعیت نشر München Heyne 1996
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ شعارهای اسلامی، الله اکبر 

Reconstructed Lives: Women and Iran's Islamic Revolution

 

عنوان کتاب Reconstructed Lives: Women and Iran's Islamic Revolution
نویسنده Haleh  Esfandiari
وضعیت نشر Johns Hopkins University Press, 1997
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ ایران،‌ خاورمیانه، مطالعات زنان، علوم اجتماعی.

The Iranians: Persia, Islam, and the Soul of a Nation

 

عنوان کتاب The Iranians: Persia, Islam, and the Soul of a Nation
نویسنده Sandra Mackey, Scott Harrop
وضعیت نشر Plume Book, 1998
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ ایران،‌ خاورمیانه، علوم سیاسی، تاریخ 

Khomeini : life of the Ayatollah

 

عنوان کتاب Khomeini : life of the Ayatollah
نویسنده Baqer Moin
وضعیت نشر London ; New York : I.B. Tauris, 1999
زبان English 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌امام خمینی، زندگینامه 

Six Theories About the Islamic Revolution's Victory

 

عنوان کتاب Six Theories About the Islamic Revolution's Victory
نویسنده Islamic Culture and Relations Organisation Center for Cultural and Internation Studies
وضعیت نشر Alhoda Publishers, 2000
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ نظریه ها٬ رهبران انقلاب

Roots of the Islamic Revolution in Iran

 

عنوان کتاب Roots of the Islamic Revolution in Iran
نویسنده Hamid Algar
وضعیت نشر Islamic Pubns Intl, 2001
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ پیشینه تاریخی٬ انستیتو مسلمانان لندن٬ امام خمینی

Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran since 1979

 

عنوان کتاب Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran since 1979 
نویسنده Eric Hooglund
وضعیت نشر Syracuse: Syracuse University Press, 2002
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ حکومت اسلامی٬ ایران، اوضاع سیاسی٬ اوضاع اجتماعی 

Staging a Revolution: The Art of Persuasion in the Islamic Republic of Iran

 

عنوان کتاب Staging a Revolution: The Art of Persuasion in the Islamic Republic of Iran
نویسنده Peter Chelkowski , Hamid Dabashi
وضعیت نشر York: Booth-Clibborn, 2002
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ دفاع مقدس٬ نمادهای انقلابی٬ عناصر فرهنگی

The Shah and the Ayatollah: Iranian Mythology and Islamic Revolution

 

عنوان کتاب The Shah and the Ayatollah: Iranian Mythology and Islamic Revolution
نویسنده Fereydoun Hoveyda
وضعیت نشر Westport: Praeger, 2003
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ باورهای شیعی٬ اسطوره های تاریخی

Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism

 

عنوان کتاب Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism
نویسنده Janet Afary, Kevin B. Anderson
وضعیت نشر Chicago :University of Chicago Press, 2005
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ میشل فوکو٬ امام خمینی٬ فیلسوفان غربی

The Unthinkable Revolution in Iran

 

عنوان کتاب The Unthinkable Revolution in Iran
نویسنده Charles Kurzman
وضعیت نشر Harvard: Harvard University Press, 2005
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ سازمان سیا٬حکومت پهلوی

Iran and the Islamic Revolution

 

عنوان کتاب Iran and the Islamic Revolution
نویسنده Dr. John King
وضعیت نشر Mankato: Heinemann-Raintree, 2005
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ امام خمینی٬ سیاست 

Iranian Cinema And the Islamic Revolution

 

عنوان کتاب Iranian Cinema And the Islamic Revolution
نویسنده ShahlaMirbakhtyar
وضعیت نشر North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ سینما٬ فرهنگ و هنر٬ فیلم های ایرانی

Modern Iran: Roots and Results of Revolution

 

عنوان کتاب Modern Iran: Roots and Results of Revolution
نویسنده Nikki R. Keddie, Yann Richard
وضعیت نشر London: Yale University Press, 2006
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ سیاست خارجی، خلیج فارس 

Guests of the Ayatollah: The Iran Hostage Crisis: The First Battle in America's War with Militant Islam

 

عنوان کتاب Guests of the Ayatollah: The Iran Hostage Crisis: The First Battle in America's War with Militant Islam
نویسنده Mark Bowden
وضعیت نشر New York: Grove Press, 2007
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ گروگان گیری، سفارت آمریکا، لانه جاسوسی 

The Shah and I: The Confidential Diary of Iran's Royal Court, 1969-77

 

عنوان کتاب The Shah and I: The Confidential Diary of Iran's Royal Court, 1969-77
نویسنده Assadollah Alam, Alinaqi Alikhani
وضعیت نشر London: I.B. Tauris, 2007
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ یادداشت های روزانه٬ محمدرضا پهلوی٬ ‌ اسدالله علم

US Foreign Policy and Iran: American-Iranian Relations since the Islamic Revolution

 

عنوان کتاب US Foreign Policy and Iran: American-Iranian Relations since the Islamic Revolution
نویسنده Donette Murray
وضعیت نشر Abingdon:  Routledge, 2009
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ سیاست خارجی ، ایران، ایالات متحده آمریکا

The Life and Times of the Shah

 

عنوان کتاب The Life and Times of the Shah
نویسنده Gholam Reza Afkhami
وضعیت نشر California: University of California Pres, 2009
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ محمدرضا پهلوی٬‌ زندگی نامه

The Persian Sphinx: Amir Abbas Hoveyda and the Riddle of the Iranian Revolution

 

عنوان کتاب The Persian Sphinx: Amir Abbas Hoveyda and the Riddle of the Iranian Revolution
نویسنده Abbas Milani
وضعیت نشر Washington D. C.: Mage Publishers, 2009
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ امیرعباس هویدا٬ زندگی‏نامه

The Rise and Fall of the Mojahedin Khalq, 1987-1997: Their Survival After the Islamic Revolution and Resistance to the Islamic Republic of Iran

 

عنوان کتاب The Rise and Fall of the Mojahedin Khalq, 1987-1997: Their Survival After the Islamic Revolution and Resistance to the Islamic Republic of Iran
نویسنده Ronen A. Cohen
وضعیت نشر East Sussex: Sussex Academic Press, 2009
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ مجاهدین خلق٬ مبارزه مسلحانه٬‌ مسعود رجوی

Histoire secrète de la révolution iranienne

 

عنوان کتاب Histoire secrète de la révolution iranienne
نویسنده Michel Taubmann, Ramin Parham 
وضعیت نشر Denoël, 2009 
زبان French 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، اسرار تاریخی 

Die iranische Revolution und das internationale System

 

عنوان کتاب Die iranische Revolution und das internationale System
نویسنده Rolf Tanner
وضعیت نشر GRIN Publishing, [2009]
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ سیاست خارجی،‌ نظام سیاسی

Iranische Revolution - Chronologie und Ereignisse

 

عنوان کتاب Iranische Revolution - Chronologie und Ereignisse 
نویسنده Rolf Tanner
وضعیت نشر GRIN Publishing, [2009]
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ تاریخ شمار، وقایع نگاری

The Iranian Revolution

 

عنوان کتاب The Iranian Revolution
نویسنده Heather Lehr Wagner
وضعیت نشر New York: Infobase Publishing, 2010
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی٬ امام خمینی٬ حکومت اسلامی٬ خاورمیانه جدید

Ayatollah Khomeini & the Anatomy of the Islamic Revolution in Iran

 

عنوان کتاب Ayatollah Khomeini & the Anatomy of the Islamic Revolution in Iran
نویسنده Dustin J. Byrd
وضعیت نشر Lanham : University Press of America, Inc., [2011]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، امام خمینی، علوم سیاسی ، جامعه شناسی

The Iranian Revolution

 

عنوان کتاب The Iranian Revolution
نویسنده Noah Berlatsky
وضعیت نشر Detroit : Greenhaven Press, [2012]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، تاریخ ایران، علوم سیاسی 

Revolution and Reform in Russia and Iran : Modernisation and Politics in Revolutionary States.

 

عنوان کتاب Revolution and Reform in Russia and Iran : Modernisation and Politics in Revolutionary States.
نویسنده Ghoncheh Tazmini
وضعیت نشر London : I.B. Tauris, [2012]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، روسیه،‌ تحولات سیاسی

Chomeini und die Islamische Republik Iran

 

عنوان کتاب Chomeini und die Islamische Republik Iran
نویسنده Bernad  Rill
وضعیت نشر Berlin, Koster 2012
زبان German
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ امام خمینی، محمد رضا پهلوی

Evolving Iran : an introduction to politics and problems in the Islamic republic

 

عنوان کتاب Evolving Iran : an introduction to politics and problems in the Islamic republic
نویسنده Barbara Ann J Rieffer-Flanagan
وضعیت نشر Washington, DC : Georgetown University Press, [2013]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، سیاست و دولت،‌ نظام سیاسی

The rise of the Islamic Republic of Iran : Ayatollah Khomeini's Iranian revolution

 

عنوان کتاب The rise of the Islamic Republic of Iran : Ayatollah Khomeini's Iranian revolution
نویسنده Stephen E Hughes
وضعیت نشر Denver, CO : Outskirts Press, [2015]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، امام خمینی،‌ تاریخ 

The Iranian Revolution: The Islamic Revolution That Reshaped the Middle East

 

عنوان کتاب The Iranian Revolution: The Islamic Revolution That Reshaped the Middle East
نویسنده Charles River Editors
وضعیت نشر San Bernardino, CA : Charles River Editors, 2016
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران ، خاورمیانه،  تاریخ

The Carter Administration and the Fall of Iran's Pahlavi Dynasty : US-Iran Relations on the Brink of the 1979 Revolution

 

عنوان کتاب The Carter Administration and the Fall of Iran's Pahlavi Dynasty : US-Iran Relations on the Brink of the 1979 Revolution
نویسنده Javier Gil Guerrero
وضعیت نشر New York : Palgrave Macmillan US : Imprint : Palgrave Macmillan, 2016
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، روابط خارجی،ایران ، ایالات متحده آمریکا

Le pouvoir et la presse en Iran depuis la Révolution islamique: 1979-2004

 

عنوان کتاب Le pouvoir et la presse en Iran depuis la Révolution islamique: 1979-2004
نویسنده Nahid Pilvar 
وضعیت نشر Editions L'Harmattan, 2017 
زبان French
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، قدرت، مطبوعات 

Orientalism versus Occidentalism : literary and cultural imaging between France and Iran since the Islamic revolution

 

عنوان کتاب Orientalism versus Occidentalism : literary and cultural imaging between France and Iran since the Islamic revolution
نویسنده Laetitia Nanquette
وضعیت نشر London, England ; New York, New York : I. B. Tauris, [2017?]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، شرق شناسی،‌ فرانسه، ادبیات فرانسه

Reform Cinema in Iran : Film and Political Change in the Islamic Republic

 

عنوان کتاب Reform Cinema in Iran : Film and Political Change in the Islamic Republic
نویسنده Blake Atwood
وضعیت نشر New York, NY : Columbia University Press, [2018]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، سینمای ایران، تحولات سیاسی 

Iran's strategic thinking : the evolution of Iran's foreign policy, 1979-2018

 

عنوان کتاب Iran's strategic thinking : the evolution of Iran's foreign policy, 1979-2018
نویسنده N A Kozhanov
وضعیت نشر Berlin : Gerlach Press, [2018]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی،‌ روابط خارجی

Revolution & aftermath : forging a new strategy toward Iran

 

عنوان کتاب Revolution & aftermath : forging a new strategy toward Iran
نویسنده Eric S Edelman; Ray Takeyh
وضعیت نشر Stanford, California : Hoover Institution Press, Stanford University, [2018]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، روابط خارجی،‌ ایالات متحده آمریکا

Régime politique iranien: entre autoritarisme et totalitarisme

 

ٰ

عنوان کتاب Régime politique iranien: entre autoritarisme et totalitarisme
نویسنده Dylan Hardy
وضعیت نشر Independently Published, 2019
زبان French 
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، اقتدارگرایی،تمامیتخواهی  

The Shah, the Islamic Revolution and the United States

 

عنوان کتاب The Shah, the Islamic Revolution and the United States
نویسنده Darioush Bayandor
وضعیت نشر Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, [2019]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، جامعه شناسی 

La République islamique d'Iran vue de l'intérieur

 

عنوان کتاب La République islamique d'Iran vue de l'intérieur
نویسنده Marie Ladier-Fouladi 
وضعیت نشر CROQUANT, 2020 
زبان French
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی 

Iran's networks of influence in the Middle East

 

عنوان کتاب Iran's networks of influence in the Middle East
نویسنده International Institute for Strategic Studies.
وضعیت نشر London : Routledge, 2020.
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی،‌ ایران،‌ خاورمیانه

GRANDIR SOUS LA RÉVOLUTION IRANIENNE

 

عنوان کتاب GRANDIR SOUS LA RÉVOLUTION IRANIENNE 
نویسنده Farhad Ahmadi 
وضعیت نشر L'harmattan, 2020 
زبان French
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، گسترش انقلاب 

The Iranian revolution at forty

 

عنوان کتاب The Iranian revolution at forty
نویسنده Suzanne Maloney
وضعیت نشر Washington, D.C. : Brookings Institution Press, [2020]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، ایران، روابط دیپلماتیک،‌ تاریخ 

Iran, Revolution, and Proxy Wars

 

عنوان کتاب Iran, Revolution, and Proxy Wars
نویسنده Ofira Seliktar, Farhad Rezaei
وضعیت نشر Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan, 2020
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، جنگ نیابتی، خاورمیانه، سیاست جهانی

Enqelāb-e Eslāmī - Islamic Revolution in Iran Prelude to Revolution

 

عنوان کتاب Enqelāb-e Eslāmī - Islamic Revolution in Iran Prelude to Revolution
نویسنده Kemal Yildirim
وضعیت نشر Saarbrücken Dictus Publishing ,[2020]
زبان English
زمینه موضوعی انقلاب اسلامی، علوم سیاسی ،‌جنگ ، ارتش