درباره آموزش سازمان

در اساسنامه مصوب مجلس این سازمان مؤسسه ای‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ قلمداد شده‌ و این‌ فعالیت‌ یكی‌ از وظایف‌ اصلی‌ آن‌ به‌ شمار می‌آید. پژوهش‌ و آموزش‌ در كتابخانه‌ ملی‌ به منظور اعتلا و بهبود فعالیت های‌ كتابداری‌ و اطلاع رسانی‌ كشور انجام‌ می گیرد. این‌ كتابخانه‌ دارای‌ 60 پست‌ هیأت‌ علمی‌ مصوب‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ قوانین‌ و مقررات‌ تابع‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ است‌.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران بر اساس وظیفه ملی خود، هر ساله طبق برنامه ای مدون به برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی به صورت های حضوری و الكترونیكی می پردازد. امسال نیز این دوره ها با رویكردی نوین برپا خواهند شد. برخی از این دوره ها عبارتند از: فهرست نویسی، رده بندی، مارك ایران، روش‌های نمایه سازی نوین، سندشناسی، منابع مرجع الكترونیكی، تكنولوژی اطلاعات و آرشیو، آشنایی با استاندارد های فراداده ای، خط‌ شناسی و ... .

شما نیز اگر در یكی از حوزه های «كتابداری و اطلاع رسانی» یا «اسنادی و آرشیوی» فعالیت می كنید گزینه های خود را انتخاب كنید، سپس درخواست خود را به همراه مشخصات فردی (تلفن، پست الكترونیك، شغل) به نشانی education@nlai.ir و یا به شماره 26402974 نمابر كنید.

در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برای ثبت نام قطعی، با شما تماس گرفته خواهد شد. برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22903298 (خانم خلیلی) تماس حاصل فرمایید.

این دوره ها در ساعات اداری برگزار می شوند و در پایان دوره برای افراد شركت كننده گواهینامه صادر خواهد شد.

راه‌های ارتباطی

پیوندهای مفید

تاریخ ویرایش: 2021-12-19 14:32:05.0