آموزش سازمان

در اساسنامه مصوب مجلس این سازمان مؤسسه ای‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ قلمداد شده‌ و این‌ فعالیت‌ یكی‌ از وظایف‌ اصلی‌ آن‌ به‌ شمار می‌آید. پژوهش‌ و آموزش‌ در كتابخانه‌ ملی‌ به منظور اعتلا و بهبود فعالیت های‌ كتابداری‌ و اطلاع رسانی‌ كشور انجام‌ می گیرد. این‌ كتابخانه‌ دارای‌ 60 پست‌ هیأت‌ علمی‌ مصوب‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ قوانین‌ و مقررات‌ تابع‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ است‌.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران بر اساس وظیفه ملی خود، هر ساله طبق برنامه ای مدون به برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی به صورت های حضوری و الكترونیكی می پردازد. امسال نیز این دوره ها با رویكردی نوین برپا خواهند شد. برخی از این دوره ها عبارتند از: فهرست نویسی، رده بندی، مارك ایران، روش‌های نمایه سازی نوین، سندشناسی، منابع مرجع الكترونیكی، تكنولوژی اطلاعات و آرشیو، آشنایی با استاندارد های فراداده ای، خط‌ شناسی و ... .

شما نیز اگر در یكی از حوزه های «كتابداری و اطلاع رسانی» یا «اسنادی و آرشیوی» فعالیت می كنید گزینه های خود را انتخاب كنید، سپس درخواست خود را به همراه مشخصات فردی (تلفن، پست الكترونیك، شغل) به نشانی education@nlai.ir و یا به شماره 26402974 نمابر كنید.

در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برای ثبت نام قطعی، با شما تماس گرفته خواهد شد. برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22903298 (خانم خلیلی) تماس حاصل فرمایید.

این دوره ها در ساعات اداری برگزار می شوند و در پایان دوره برای افراد شركت كننده گواهینامه صادر خواهد شد.

اهم‌ فعالیت های‌ پژوهشی

  • تدوین استانداردهای ‌لازم برای انواع كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی ‌و نیز فعالیت های ‌این حوزه‌
  • پدید آوردن‌ و تدوین منابع لازم برای تسهیل فعالیت های كتابداری و اطلاع رسانی كشور مثل تدوین سرعنوان های‌ موضوعی فارسی‌، فهرست مستند مشاهیر، اصطلاحنامه ها، مارک ایران‌، گسترش رده های مربوط به ایران و اسلام و نظایر آن‌.
  • سعی بر باروری و غنابخشی حوزه كتابداری و اطلاع رسانی كشور و تدوین متون پایه و علمی‌
  • انتشار فصلنامه علمی  کتاب‌، تدوین دایره المعارف كتابداری و اطلاع رسانی و انتشار كتاب در این حوزه علمی ‌برای ‌ایجاد تعامل بین متخصصان و پویایی بیشتر این حوزه‌.
  • انجام پژوهشهای كاربردی و بنیادی . طرح های پژوهشی پس از تصویب ‌در شورای پژوهشی به اجرا در می آیند. از پژوهش هایی هم كه در حوزه كتابداری، اطلاع رسانی و ایران شناسی و اسلام شناسی باشد حمایت می شود.

 

برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی‌

در طی ‌سال كلاس های كوتاه مدت و بلند مدت برای دانش افزایی و ارتقاء همكاران كتابخانه برگزار می ‌شود. در كارگاه های آموزشی نیز سعی می شود افراد با آخرین دستاوردهای علمی و فنی حوزه عملا آشنا شوند.

 

برگزاری سخنرانی و سمینارهای علمی‌

این كتابخانه به عنوان یک مؤسسه پژوهشی سعی ‌دارد كه رأساً یا با مشاركت سایر نهادهای‌ علمی سخنرانی ‌و یا سمینارهای علمی برگزار نماید. حاصل ‌این نشست ها را نیز به ‌صورت كتاب و یا از طریق ‌اینترنت‌ منتشر می كند.

 

كمک به انجمن ها و گروه های علمی ‌و پژوهشی‌

این كتابخانه همواره آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن امكانات جهت پویایی هرچه ‌بیشتر انجمن ها و گروه های‌ علمی ‌اعلام‌ داشته است‌.

تاریخ ویرایش: 2021-07-26 09:19:57.0