کتاب ها

حافظه جهاني
    Digitising historical photographs
    Towards an Open Source Archival Repository and Preservation
    Audiovisual archiving philosophy and principles
    Charter on the Preservation of Digital Heritage
    Memory of the World
    Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Movi
    Risks associated with the use of recordable CDs and DVDs
 

مقاله ها

شيوه های حفاظت ازآثارمکتوب
حافظه جهانی و فرآیند آن
از برنامه حافظه جهاني چه مي دانيم؟
نسخ خطي نفيس و اهميت آنها در حافظه جهاني
ميراث ديداري و شنيداري و برنامه حافظه جهاني يونسكو
مديريت ميراث مکتوب

 

تاریخ ویرایش: 2018-03-13 08:28:17.0