هدف از انتشار «فصلنامه تخصصی آرشیو ملی» تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد است


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۹:۴۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۰:۳:۱۲
هدف از انتشار «فصلنامه تخصصی آرشیو ملی» تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد است
سردبیر فصلنامه تخصصی آرشیو ملی گفت: بررسی تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد، هدف اصلی انتشار این فصلنامه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی سردبیر فصلنامه تخصصی آرشیو ملی در توضیح این خبر افزود: در زیر مجموعه این فصلنامه، سرفصل‌هایی چون مطالعات آرشیوی، حفاظت و نگهداری از اسناد تعریف شده است.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: از این رو آثاری چون تألیف، ترجمه، نقد، معرفی و گزارش با محورهای موضوعی چون مطالعات آرشیوی، مقاله‌ها حفظ و نگهداری، مقاله‌ها تاریخی-اسنادی و معرفی آرشیوها و اهداگران تدوین، تنظیم و منتشر می‌شود.

وی گفت: مقاله های این فصلنامه براساس شیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است که در بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) و پایگاه تخصصی نور (noormags) نمایه می‌شود و تمامی مقاله‌های آرشیو ملی در پایگاه مجله به نشانی http://old.nlai.ir با دسترسی باز (open access) در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

عزیزی تاکید کرد: آخرین شماره تحویل داده‌شده از فصلنامه علمی-تخصصی آرشیو ملی به‌صورت کاغذی در پاییز 1397 چاپ شده و آخرین شماره بارگزاری‌شده مربوط به پاییز و زمستان 1398 است. همچنین شماره‌های ارسال شده برای صفحه‌بندی و چاپ مربوط به سال گذشته است و اکنون درحال جمع‌آوری آثار و مقاله برای انتشار فصلنامه جدید هستیم.

وی یادآور شد: موضوعاتی چون مطالعات تاريخی-آرشيوی، مطالعات اسنادی، سندپژوهی و سندشناسی، تحقيقات و مطالعات مرتبط با آرشيو، نظام‌های ارزشیابی اسناد،‌ جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تاريخی اسناد و آرشيو، گرايش‌های جديد در مطالعات آرشيوی، مطالعات مرتبط به حفاظت و نگه‌داری، مديريت تحقيق و توسعه آرشيوی، نوآوری‌ها در آرشيو مبتنی بر فناوری،‌ مطالعات آرشيوی مبنی بر توسعه فناوری، معرفی نشريات آرشيوی و اسنادی، نقد و معرفی كتب آرشيوی و اسنادی، گزارش همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، بررسی كارنامه مطالعات سند‌شناسی و آرشیو در ایران و جهان و ترجمه مقالات برتر در موضوعات فصلنامه از محورهای موضوعی فصلنامه علمی-تخصصی آرشیو ملی است.