به منظور تجلّی مرجعیت علمی ایران؛

جلسه کارگروه تخصصی فدراسیون بین المللی «ایفلا» برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۱:۴۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۱:۵۱:۱۰
جلسه کارگروه تخصصی فدراسیون بین المللی «ایفلا» برگزار شد
نخستین جلسه کارگروه تخصصی فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری «ایفلا» با هدف تشریح وظایف هریک از متخصصانِ معرفی شده از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران به «ایفلا»، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، نخستین جلسه کارگروه تخصصی فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری «ایفلا» به منظوراعطای ابلاغیه رئیس سازمان و تشریح وظایف هریک از متخصصانِ معرفی شده از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران به «ایفلا»، با حضورعصمت مومنی معاون کتابخانه ملّی و عبدالله اسدی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل برگزار شد.

عصمت مومنی در ابتدا از تلاشِ متخصصان وهمکارانِ فعال سازمان طی سال های گذشته قدردانی کرد و به حضور سازمان اسناد و کتابخانه ملّی به عنوان یک نهاد مرجع وعضویت در بخش های مختلف «ایفلا» اشاره کرد و گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران به عنوان یک نهاد مرجع و تخصصی و طبق اساسنامه، مباحث علمی را به عهده دارد.

وی ادامه داد: هریک از اعضای اصلی و یا رابط که در جلسه های علمی و تخصصی «ایفلا» شرکت می کنند، ضمن انتقال تجربه؛ معرفِ جایگاه علمی کشورمان نیز هستند. بنابراین حضور متداوم و مفید نمایندگان در هریک از بخش ها ضروری است. زیرا نمایندگان علمی ایران در سطح جهانی به شمار می آیند.  

عبدالله اسدی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل با بیان اهمیّت جایگاه علمی متخصصان معرفی شده از سوی سازمان، در«ایفلا» گفت: بخشی از جایگاه و مرجعیت علمی کشور را در فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری، شما به عنوان نمایندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران متجلّی می کنید. از همین رو جایگاه علمی  هریک از شما، تاثیر مستقیم در سیاستگذاری های علمی و دانشی کشور خواهد داشت.   

لازم به توضیح است نخستین جلسه کارگروه تخصصی فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری «ایفلا» با اعطای ابلاغیه ها به اعضای معرفی شده به پایان رسید.

برهمین اساس اعضای معرفی شده برای حضور در کمیته ها و گروه های ویژه «ایفلا» به شرح زیر می باشد:

عصمت مومنی؛ کمیته  National Libraries Section

مهشید برجیان و حمیدرضا سلطانی؛ کمیته  Asia-Oceania Regional Division

محبوبه ربیعی، نرگس عزیزیان و سعیده اکبری داریان؛ کمیته Cataloguing Section

الهام چیذری و نرگس بابایی؛ کمیته  Libraries for Children and Young Adults

عصمت مومنی و محبوبه قربانی؛ کمیته  Environment, Sustainability and Libraries section

علیرضا اکبری و علیرضا انتهایی؛ کمیته  Information Technology Section

سمیه سادات هاشمی و الهام چیذری؛ کمیته  Document Delivery and Resource Sharing Section

محمد حسین حکیم و رضا خانی پور؛ کمیته  Rare Books and Special Collections Section