مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مطرح کرد:

بیش از یک میلیون برگ سند حقوقی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می‌شود


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۰:۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۰:۲۴:۲۵
بیش از یک میلیون برگ سند حقوقی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می‌شود
مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: بیش از یک میلیون برگ سند حقوقی در مخازن آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حامد ایرانشاهی مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی درباره راه اندازی نخستین موزه ملی حقوق ایران گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون برگ سند حقوقی در مخازن آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود که این آمار روز به روز رو به افزایش است.

وی ادامه داد: این اسناد تاکنون مورد مطالعه حقوقی قرار نگرفته اند و استفاده‌ای از آنها نشده است. از سوی دیگر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور نیز رشته ای تحت عنوان تاریخ حقوق وجود نداشته و مطالعه جدی در این خصوص در مراکز علمی صورت نگرفته است.

ایرانشاهی تصریح کرد: بر همین اساس برنامه راهبردی برای تبدیل موزه ملی حقوق به قطب مطالعات تاریخ حقوق ایران در حال تدوین است.

وی خاطرنشان کرد: در گام نخست سعی بر آن است که اغلب اساتید حقوق کشور از این موزه بازدید کنند و پیشنهادات راهبردی آنها برای تبدیل موزه ملی حقوق به قطب مطالعات تاریخ حقوق دریافت شود.

لازم به توضیح است نخستین موزه ملی حقوق ایران با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری همزمان با یک‌صد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد.

پایان خبر//