موزه حقوق ایران با پیام رییس جمهور افتتاح شد


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۶:۲۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۶:۳۸:۴۷
موزه حقوق ایران با پیام رییس جمهور افتتاح شد
نخستین موزه حقوق ایران با پیام حسن روحانی رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نخستین موزه حقوق ایران با ارسال پیامی از سوی حسن روحانی رییس جمهور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد.

متن پیام رییس جمهور به شرح زیر است:

به نام یگانه دادگر و حق آفرین

حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه ها و اختیار های انسان ها و همچنین، چگونگی زندگی و کنش گری های آنان در جامعه و نوع رابطه افراد با یکدیگر است که سیاست‌گذاری و هنجار گذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.

جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق ها و اصول بنیادین کنش گری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجار گذاری گام اساسی برداشته و هر یک در دوره ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق ها و تضمین آنها و در واقع ، نظام حقوقی شده‌اند؛  از همان هنگام و به موازات آن ، تمدن و مدنیت شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که می‌توان بر این باور شد ، حقوق و مدنیت، در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده اند. از یک سو نمی توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده، مدنیت نیز با آن ظهور و بروز داشته است. درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می آید و ابراز می شود، اما این آفرینه هیچگاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می نامند، نبوده است. در این میان،کشور عزیزمان از پرافتخارترین سرزمین هاست. بر همین اساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق، به ویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین ها و اقوام، قانون، عدالت، آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت، به هنجار گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند؛ به همین علت است که آموزه های  برآمده از تاریخ حقوق، خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد؛ تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی، برابری و قانون مداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود.  تمدن اسلامی نیز که منشاء از کتاب و سنت دارد، پدیده جز حقوق نبوده است؛ به نحوی که نهادهایی مانند وقف،صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارادانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند.

شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می پذیرد. شناسایی، گردآوری، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه ها، آثار و  اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی ازجمله مهم ترین روش ها در این زمینه است که تشکیل و راه اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایا است موزه بگونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.

برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی مانند است که در آستانه یکصد و پنجاهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاس داشت. این تقارن می‌توانند نمادی از هدفگذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق  های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ اسناد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون مداری گام بردارد.

در پایان لازم است از معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای ارائه پیشنهاد تشکیل،راه اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازکارهای برپا ساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری شود. امید است این موزه با بهره مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام مند در راستای ترویج،حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد .

حسن روحانی

رئیس جمهور