در شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان شد

سردبیر دو فصلنامه «تاریخ شفاهی» و «نامه ایران و اسلام» معرفی شدند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱ - ۱۳:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۱ - ۱۵:۱۳:۴۱
سردبیر دو فصلنامه «تاریخ شفاهی» و «نامه ایران و اسلام» معرفی شدند
سردبیر دو فصلنامه «تاریخ شفاهی» و «نامه ایران و اسلام» در تازه ترین جلسه شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پنجمین جلسه شورای پژوهش این سازمان با بررسی ساختار اعضای هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با هدف برنامه های 2 ساله و پنج ساله این سازمان، با حضور اعضای شورای پژوهش برگزار شدو درباره 2 فصلنامه «تاریخ شفاهی» و «نامه ایران و اسلام» نیز صحبت شد.

براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه و براساس موافقت رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دکتر شهرام یوسفی فر استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران به عنوان سردبیر فصلنامه «تاریخ شفاهی» و دکتر فاطمه جان احمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سردبیر فصلنامه «نامه ایران و اسلام» معرفی شدند.

پایان خبر//