تاریخچه

تاریخچه شكل گیری كمیته ملی حافظه جهانی در ایران 

در اواخر سال 1384 شمسی (مارس 2006 میلادی) موضوع تشكیل كمیته ملی حافظه جهانی در ایران مطرح شد. به دنبال رایزنی كمیسیون ملی یونسكو با برخی نهادهای فرهنگی قرارشد، دبیرخانه این كمیته در سازمان اسناد و كتابخانه ملی باشد. در نخستین گام مدیران و كارشناسان برخی كتابخانه ها و دستگاه های فرهنگی به رایزنی درباره تركیب افراد و سازوكار فعالیت كمیته پرداختند.

درنتیجه با مشورت كمیسیون ملی یونسكو دستورالعملی با عنوان دستورالعمل اجرایی كمیته ملی حافظه جهانی در شش ماده و دو تبصره در تاریخ 1385/06/15 تدوین گردید.

برمبنای این دستورالعمل مقررشد، اعضای كمیته ملی حافظه جهانی متشكل از رؤسا یا نمایندگان نهادهای زیر و شش نفر از صاحبنظران حوزه میراث مستند باشند:

.1سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
.2سازمان صدا و سیما؛
.3سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
.4سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
.5کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی.
.6کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
.7کتابخانه مركزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.
.8کمیسیون ملی یونسکو.

بر این مبنا پس از صدور حكم اعضا از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، جلسات كمیته رسما آغاز گردید. در نخستین جلسه جناب آقای علی اكبر اشعری، رئیس سازمان اسناد وكتابخانه ملی به عنوان رئیس، جناب آقای محمدعلی احمدی ابهری به عنوان نایب رئیس و سركار خانم معصومه سادات میرپوریان به عنوان دبیر و مسئول دبیرخانه كمیته ملی حافظه جهانی انتخاب شدند.

 

تشكیلات كمیته ملی حافظه جهانی

 

 

نحوه شرکت در برنامه حافظه جهانی

برای شركت در برنامه حافظه جهانی و معرفی هر اثر ابتدا برگ پیشنهاد ثبت كه براساس پرسشنامه رسمی یونسكو تنظیم شده توسط صاحب یا صاحبان اثر تكمیل می­گردد و پس از بررسی اولیه و احراز شرایط، در گروه ارزیابی كمیته ملی حافظه جهانی، پرونده جهت تصمیم­ گیری نهایی به كمیته ملی حافظه جهانی ارسال می­گردد. این كمیته نیز در مرحله نخست آثار واجد شرایط را درحافظه جهانی ایران به ثبت می­رساند و از بین آثار برای هر دوره دو اثر را برای ثبت در حافظه جهانی یونسکومعرفی می­نماید. این آثار از طریق كمیسیون ملی یونسكو در ایران به برنامه حافظه جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (unesco) ارسال می­­گردد.

 

ثبت اثر در حافظه جهانی ایران

برای ثبت اثر در حافظه جهانی ایران مراحل زیر انجام می گردد:

1. تکمیل برگ پیشنهاد ثبت اثر در حافظه جهانی ایران براساس دستورالعمل تکمیل برگه پیشنهاد ثبت اثر در حافظه جهانی ایران.
2. ارسال برگهای تکمیل شده به دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی.
3. طرح پرونده آثار ارسالی در جلسات گروه ارزیابی.
4. بررسی نظرات گروه ارزیابی در کمیته ملی حافظه جهانی.
5. انتخاب آثار حائز شرایط ثبت در حافظه جهانی ایران.
6. ثبت اثر در دفتر ثبت حافظه جهانی ایران.

 

معرفی اثر به برنامه حافظه جهانی

برای معرفی اثر به برنامه حافظه جهانی مراحل زیر انجام می گردد:

1.تکمیل برگ پیشنهاد ثبت اثر در برنامه حافظه جهانی براساس دستورالعمل تکمیل برگه پیشنهاد ثبت اثر در حافظه جهانی.
2. ارسال برگهای تکمیل شده به دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی.
3. طرح پرونده آثار ارسالی در جلسات گروه ارزیابی.
4. بررسی نظرات گروه ارزیابی در کمیته ملی حافظه جهانی.
5. انتخاب آثار حائز شرایط ثبت در حافظه جهانی ایران.
6. ثبت ملی آثارانتخاب ­شده.
7. انتخاب دو اثر از بین آثاری که در فهرست حافظه جهانی ایران به ثبت رسیده و ارسال آن به برنامه حافظه جهانی از طریق کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران.

معرفی آرم و نشانه کمیته ملی حافظه ی جهانی

این نشان از چهار دست به عنوان نمادی از اقوام ملل گوناگون از چهار گوشه جهان تشكیل شده است كه در اطراف دایره حلقه زده و از آن حفاظت می كنند.

فرم دایره در فرهنگ های مختلف و نیز برخی از ادیان و فرهنگ های كهن نماد جهان پاك و جاودانگی است و نماد جهان هستی می باشد.

در طراحی این نشان مجموعه فرم ها و نمادها، محصور بین دو حرف o در انگلیسی قرارگرفته اند. این دو حرف به طراحی لوگو تایپ نشانه لاتین آن توسط سازمان یونسكو اشاره دارد كه بر روی حرف o در دو كلمه memorize و world تاكید شده است.

تماس با ما

دبیرخانه كمیته در سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مستقر است.

نحوه ارتباط و تماس با دبیرخانه:

تهران- بزرگراه شهید حقانی؛ مسیر غرب به شرق؛ بعد از مترو حقانی؛ خروجی کتابخانه ملی؛ ساختمان کتابخانه؛ دفتر امور بین‌ الملل

صندوق پستی: 3693-15875

 

شماره تلفن: 88644114- 81622218 (021)

 

پست الکترونیک:

 mowir@nlai.ir

تاریخ ویرایش: 2019-09-18 15:06:00.0