درباره

مجموع بازدیدهای گروهی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران٬ متناسب با نوع تخصص٬ سن افراد٬ فضای کاری و مبدأ بازدیدکنندگان در ۶ گروه اصلی کودکان و نوجوانان٬ دانشگاهیان٬ مدیران٬ متخصصین و گروه های خارجی و عمومی قرار می‌گیرند که بر اساس این دسته‌بندی٬ نوع بازدید ایشان متفاوت خواهد بود.

 

گروه کودکان و نوجوانان

مدارس٬ گروه‌های فرهنگی- تربیتی و نهادهای مربوطه که مخاطبین کودک و نوجوان دارند، می‌توانند از این فرایند بازدید بهره مند شوند.

1- بازدید این گروه سنی از تالار کودکان و نوجوانان آغاز می‌شود. برنامه‌های پیش‌بینی شده در این تالار که پذیرای گروه سنی۷ تا ۱۴ سال می‌باشد٬ شامل موارد زیر است:

کتاب‌گردی : گشتن در تالار کودک و نوجوان، تماشا٬ تورق و انتخاب کتاب و وسایل کمک آموزشی

کتابخوانی : انتخاب و مطالعة کتب موجود، شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی، کتابخوانی جمعی توسط کتابداران برای گروه سنی «الف»   

کارگاه کتابداری : آموزش ضوابط و قوانین سازمان اسناد و کتابخانه ملی٬ آموزش کتابشناسی و مبحث شناسنامه کتاب٬ آموزش اصول مرجع یا مرجع شناسی و آموزش حفاظت و نگهداری از کتاب‌ها

بازدید از سایر بخش های کتابخانه ملی :

 • فیلم مستندِ معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:  در سالن استاد انوار برای بازدیدکنندگان اکران خواهد شد. 

 • بازدید از بخش ِکتابخانه عمومی 

 • ماکت ساختمان کتابخانه٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی (که از آثار هنری و اهدایی به کتابخانه‌ی ملی است)

 • تالار رودکی (ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین)

 • فرایند جستجو و پذیرش درخواست‌های 

 • گذر رؤسا و نام‌آوران: مخاطبان را با تاریخ ِتأسیس کتابخانه ملی (۱۳۱۶) و چهره های شاخص آن دوران آشنا خواهد کرد.

 • تالار تخصصی 

 • تالار پیایندها (نشریات) 

 • تالار منابع غیرکتابی 

 • موزه میراث مکتوب و مستند ایران : نمایش شاخص ترین آثار کتابی و غیر کتابی 

 

گروه دانشگاهیان

دانشجویان، اساتید دانشگاهی و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این فرایند بازدید قرار خواهند گرفت.

 

 •  سالن استاد انوار : تماشای مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران

 • تالارهای ایرانشناسی و اسلام شناسی 

 • مطالعات زنان تالار کودکان و نوجوانان 

 • آستانِ افتتاحیه که شامل بازدید از: ماکت ساختمان کتابخانه، کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی به عنوان بخشی از آثار اهدایی به سازمان است 

 • تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان، کم‌بینایان و معلولین)، 

 • تالار جستجو و پذیرش 

 • گذر رؤسا و نام آوران: آشنایی با رؤسا و چهره‌های نام‌آور کتابخانه از آغازِ تأسیس تاکنون

 • بازدید کوتاه و با فاصله از فضای کلی ِ تالار تخصصی به دلیل حساسیت‌های محیطی و الزام سکوت کامل در آن بخش، 

 • تالار پیایندها (نشریات)

 • منابع غیرکتابی،

 • تالاررقومی 

موزه میراث مکتوب و مستند ایران: شاخص‌ترین منابع کتابی و غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید به پایان خواهد رسید.

گروه عمومی

افراد و گروه‌های مستقل، تشکل‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی می‌توانند با ارائه‌ی درخواست مربوطه، از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید به عمل آورند.

 • در ابتدای بازدید این گروه، فیلم مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران به منظور آشنایی کلی با اهداف و تاریخچه‌ی سازمان اکران خواهد شد.

 •  مبدأ بازدید از تالار «کتابخانه عمومی» آغاز و در ادامه‌ گروه از :

 • تالار ایرانشناسی و اسلام شناسی 

 • تالار مطالعات زنان و  تالار کودکان و نوجوانان 

 • ماکت ساختمان کتابخانه ملی، کتاب فلزی خیام ، قرآن بزرگ یزدجردی و تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین)  در آستان افتتاحیه کتابخانه 

 • ارائه‌ی توضیحات ِنحوه‌ی جستجوی منابع و پذیرش آنها

 • گذر رؤسا و نام‌آوران با چهره‌های شاخص کتابخانه‌ی ملی از آغازِ تأسیس تاکنون

 • بازدید کوتاه و با فاصله از فضای کلی ِ تالار تخصصی به دلیل حساسیت‌های محیطی و الزام سکوت کامل در آن بخش و شنیدن صحبت های راهنما، 

 • تالار پیایندها‌(نشریات)

 • منابع غیرکتابی و رقومی واقع در طبقة -۱ 

در پایان «موزه کتاب و میراث مستند ایران» با نمایشگاهی از آثار ارزشمند و منابع مختلف، مقصد نهایی گروه بازدیدکنندگان خواهد بود.

بازدید تخصصی

کتابداران وآرشیویست‌ها در قالب گروه‌های دانشگاهی یا سازمانی، همچنین دانشجویان، اساتید و مهندسان رشته‌های معماری و ساختمانی با همراهی کارشناسان متخصص از هر بخش، بازدید‌های تخصصی خواهند داشت.

بازدید کتابداران: بازدید این گروه از بخش‌های 

 • بخش های تخصصی ِشاپا٬ فیپا٬ شابکا٬ پردازش منابع کتابی و غیرکتابی، نمایشگاه منابع غیرکتابی ( توضیحات در این بخش‌ها توسط کارشناس متخصص داده خواهد شد)

 •  حضور در سالن استاد انوار و تماشای مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران 

 • تالارهای ایرانشناسی و اسلام‌شناسی و مطالعات زنان 

 • تالار کودکان و نوجوانان 

 • آستانِ افتتاحیه که شامل بازدید از: ماکت ساختمان کتابخانه٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی 

 • ارائه‌ی توضیحات ِنحوه‌ی جستجوی منابع و پذیرش آنها

 • گذر رؤسا و نام‌آوران با چهره‌های شاخص کتابخانه‌ی ملی از آغازِ تأسیس تاکنون

 • بازدید کوتاه و با فاصله از فضای کلی ِ تالار تخصصی به دلیل حساسیت‌های محیطی و الزام سکوت کامل در آن بخش و شنیدن صحبت های راهنما، 

 • تالار پیایندها‌(نشریات)

 •  منابع غیرکتابی و رقومی واقع در طبقة -۱ 

در پایان «موزه کتاب و میراث مستند ایران» با نمایشگاهی از آثار ارزشمند و منابع مختلف، مقصد نهایی گروه بازدیدکنندگان خواهد بود.

بازدید معماران: 

فرایند بازدید برای دانشجویان٬ اساتید و پژوهشگران رشته‌های معماری٬ با همراهی کارشناسان متخصص در این زمینه صورت خواهد گرفت.

 

 •  پس از اکران فیلم مستند معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سالن استاد انوار٬ گروه از آبنمای مُسَقَف بازدید خود را آغاز خواهند کرد. 

 • مسیرِ پیش رو شامل مکان‌های:

 •  آبنمای اصلی میدان‌گاه٬ 

 • نمازخانه

 • کافه

 •  سالن‌های همایش٬ 

 • تالار کودکان ونوجوانان٬ 

 • لابی ِ تالارهای تخصصی٬

 •  مخازن تالارها٬ 

 • سیستم کنترل هوشمند مدیریت ساختمان BMS و اتاق کتاب‌بَر طبقه‌ی ۲-٬ 

 • موتورخانه و تأسیسات (طبقه -۴) خواهد بود.

 در پایان، گروه از موزه «میراث مکتوب و مستند ایران» و نمایشگاهی مشتمل بر آثار شاخص و منابع ارزشمند کتابی و غیرکتابی دیدن خواهند کرد.

گروه مدیران

مدیران دستگاه‌های دولتی٬ بخش‌خصوصی و مردم‌نهاد می‌توانند متناسب با مدت زمان پیشنهادی خود از بخش‌های مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید به عمل آورند.

 • آستانِ افتتاحیه که شامل بازدید از: ماکت ساختمان کتابخانه٬ کتاب فلزی خیام و قرآن بزرگ یزدجردی 

 • تالار رودکی(ویژه‌ی نابینایان٬ کم‌بینایان و معلولین)

 • فرایند جستجوی منابع و پذیرش آنها

 • گذر رؤسا و نام‌آوران با چهره‌های شاخص کتابخانه‌ی ملی از آغازِ تأسیس تاکنون

 • تالار پیایندها‌(نشریات) و  منابع غیرکتابی و رقومی واقع در طبقة منفی یک 

 • موزه‌ی «میراث مکتوب و مستند ایران» و آثار شاخص آن دیدن خواهند نمود.

در صورت امکان افزایش زمان پیشنهادی گروه٬ تالارهای عمومی، ایرانشناسی‌و‌اسلام‌شناسی٬ مطالعات زنان٬ کودکان و نوجوانان و... به فرایند بازدید افزوده خواهد شد.

گروه میهمانان خارجی

 پژوهشگران٬ دانشجویان٬ مسافران و جهانگردان غیرایرانی می‌توانند از این فرایندِ بازدید جهت آشنایی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ملی ایران بهره‌مند شوند.

 • ابتدا فیلم مستند سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران به زبان انگلیسی در سالن استاد انوار به منظور آشنایی‌کلی با اهداف و وظایف سازمان٬ اکران خواهد شد. 

 • از اولویت‌های بازدید برای میهمانان خارجی٬ تالار ایراشناسی و اسلام‌شناسی خواهد بود. 

 •  تالار کودکان و نوجوانان 

 • آستان ِافتتاحیه (ماکت ساختمان کتابخانه، کتاب فلزی خیام، قرآن بزرگ یزدجردی)٬ 

 • تالار (ویژه‌ی نابینایان٬ کم بینایان و معلولین)٬ 

 • تالار جستجو و پذیرش٬ 

 • پیایندها (نشریات)٬ 

 • منابع غیرکتابی و رقومی٬ 

 از مکان‌های دیدنی و حائز‌اهمیت در این بازدید است. این بازدید با همراهی راهنمای مسلط به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.

گروه مستعدین و نخبگان

 

درحال بروزرسانی محتوا

تاریخ ویرایش: 2019-10-09 10:26:31.0