تالار علوم  و فنون

این تالار در طبقه همكف و در ضلع غربی تالارها قرار داشته و كتابهای‌ حوزه علوم‌ و فنـون‌ ازجمله‌ ریاضیات، نجـوم‌، فیزیـک‌، شیمـی، زیست ‌شناسی، زمین‌ شناسی‌، دیرینه ‌شناسی، رایانه، مهندسی‌، پزشكی‌ و كشاورزی‌ در این‌ تالار نگهداری‌ می‌شود. منابع این بخش در حدود 54000 نسخه در مخزن و 7000  نسخه در تالار است.

تاریخ ویرایش: 2018-09-30 12:16:28.0