معرفی

اداره كل كتاب های خطی و نادر معاونت كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران با دارا بودن هزاران نسخه خطی نفيس از قرن دوم هجری تا كنون به مثابه دريايی عظيم آثاری بی نظير از علم و تمدن و فرهنگ درخشان ايران اسلامی را درخود جای داده و مسئوليت خطير حفاظت از اين ذخاير و گنجينه های ماندگار فرهنگی را به عهده دارد. نكته حائز اهميت برای انديشمندان و جوانان امروز اين است كه كميت و كيفيت نسخه های خطی موجود كه حاصل عمر و تلاش دانشمندان، علما، نوابغ و هنرمندان اين مرزوبوم است نمايانگر پيشگامی و درخشش دانشمندان كشورمان در اكثر رشته های علمی در دوره های تاريخی گذشته به ويژه از دوره صدر اسلام تا حدود قرن ششم هجری قمری است.

این بخش کتاب‌های‌ خطی‌، اسناد خطی‌، کتاب های‌ چاپ‌ سنگی‌، و کتاب های‌ نفیس‌ را در خود جای‌ داده‌ است‌. مجموعه های گرانسنگ‌ این‌ بخش‌ یکی‌ از ارزشمند ترین‌ مجموعه‌ های‌ خطی‌ ایران‌ و جهان‌ است‌. بیشتر کتاب ها و اسناد خطی‌ این‌ مجموعه‌، نوشته‌ های‌ بزرگان‌ ایرانی‌ در حوزه‌ های‌ ادبیات‌، تاریخ‌، فلسفه‌ وعرفان‌، فقه‌ و اصول‌، طب‌ و نجوم‌، و مجموعه ای‌ از نخستین‌ ترجمه‌ های‌ فارسی‌ کتب‌ فرنگی‌ و قطعه‌ های‌ خوشنویسی‌ استادان‌ بزرگ‌ است‌.

قدیمی ‌ترین‌ کتاب‌ خطی‌ موجود کتاب‌ الخلاص‌ اثر ادیب‌ نطنزی‌ است‌ که‌ نزدیک‌ به‌ هزار سال‌ پیش‌ تحریر شده‌ است‌. در این‌ بخش نزدیک‌ به‌ یک‌ میلیون‌ برگ‌ سند خطی‌ وجود دارد. این‌ اسناد دربرگیرنده ارزشمند ترین‌ اسناد خطی‌ و تاریخی‌ موجود در مراکز آرشیوی‌ کشور هستند. حدود سیصد فرمان‌ شاهان‌ و شاهزادگان‌ صفوی‌ و قاجار در این‌ بخش‌ نگهداری‌ می‌شود که‌ قدیمی ‌ترین‌ آن‌، از شاه‌ طمهاسب‌ صفوی‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، در میان‌ اسناد کتابخانه‌ ملی‌، مجموعه‌ ای‌ منحصر به‌ فرد از دست ‌خط‌های‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و تعدادی‌ از اسناد بایگانی‌ دربار قاجار هم‌ موجود است‌ که‌ به‌ دلیل‌ تذهیب‌های‌ بسیار زیبا، ارزش‌ و اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارند.

در این‌ قسمت‌ حدود سیزده‌ هزار کتاب‌ چاپ‌ سنگی‌ هم‌ که‌ در ایران‌ و سایر نقاط‌ جهان‌ طبع‌ یافته‌ است‌ قابل‌ دسترسی‌ است.

گروه فراهم آوری

گروه فراهم آوری به منظور غنی سازی مجموعه منابع خطی و سنگی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران عهده دار مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و فراهم آوری منابع از طریق خرید ، اهدا و یا دریافت منابع به صورت امانی می باشد.


این گروه دارای یک کارگروه ارزیابی و قیمت گذاری نسخ خطی و نادر مشتمل بر کارشناسان برون سازمانی و درون سازمانی جهت تعیین ارزش منابع ارائه شده به گروه است و مطابق با شیوه نامه کمیته ارزیابی کلیه منابع اعم از نسخ خطی، کتب چاپ سنگی، مرقعات خطی، تابلوی خط و نقاشی، مینیاتور، جلد نفیس، ابزار نگارش و کتابت نسخ خطی و مرقعات خطی را ارزیابی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لینک های مرتبط 

 

اطلاعات تماس :

021-81622792

 

تاریخ ویرایش: Mon Apr 26 10:42:09 IRDT 2021