درباره

کتابخانه کودکان و نوجوانان با هدف ایجاد کتابخانه‌ ای استاندارد و نمونه برای ارائه خدمات به گروه سنی 7 تا 14 سال ایجاد شده است.
بنای کتابخانه در ضلع شرقی کتابخانه ملی در دو طبقه واقع شده است:
در طبقه اول منابع برای کودکان قرار دارد و شامل بخش‌های:

 • مرجع.

 • کتاب‌ها.

 • نشریات خاص کودکان.

 • کتاب های ویژه کودک و نوجوان نابینا.

 • کتاب‌هایی به زبان های دیگر که در ایران منتشر شده‌اند.

 • دیداری و شنیداری (سی دی ها، کاست‌ها و...).

 • نقاشی (شامل ابزارها و وسایل نقاشی برای کودکان).

 • نمایش تازه های کتابخانه.

 •  قصه خوانی و داستان گویی.

در طبقه دوم منابع برای پژوهشگران کودک و نوجوان قرار دارد.

مجموعه

 • كتاب: بیش از 250 هزار نسخه به زبان‌های فارسی، لاتین و بریل (خاص كودكان و نوجوانان نابینا)

 • نشریه: 33 عنوان

 • منابع غیركتابی: سی دی، كاست، لوح آموزشی و ...

خدمات

 • فراهم‌آوری کتاب‌ها و منابع غیرکتابی منتشر شده در داخل و خارج از کشور برای کودک و نوجوان و نیز پژوهشگران این حوزه

 •  ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان 7-14 سال

 • ارائه خدمات به پژوهشگران کودک و نوجوان

 • ارائه خدمات جانبی چون قصه‌ و شعرخوانی، نمایش فیلم و ...

 • بازدید از کتابخانه کودک و نوجوان

 • آرشیو دو نسخه از کتاب‌های دریافتی برای نسل‌های بعدی و امانت نسخه سوم در کتابخانه

تاریخ ویرایش: Sun Jun 30 11:30:53 IRDT 2019