معرفی بخش پذیرش

این واحد كه وظیفه جستجو، راهنمایی و مشاوره مراجعین برای دسترسی به منابع اطلاعاتی كتابخانه را بر عهده دارد در تالار ورودی كتابخانه واقع شده و در حال حاضر با 12 رایانه ویژه مراجعین و 5 رایانه ویژه كارشناسان، به كمك نرم افزارهای ذیل به ارائه خدمات جستجو می پردازد. نرم افزار جامع رسا، نمایه 2000، سی دی كتابشناسی ملی ایران، سی دی نمایه كتابخانه ملی ایران (آدرس مقالات مجلات فرهنگی از سال 1372 تا كنون) نتایج جستجو به صورت پرینت و یا لوح فشرده در اختیار مراجعان قرار می گیرد.

سایت اطلاع رسانی و خدمات اینترنت در طبقه 1+ و در ضلع شرقی تالارها و همجوار با تالار هنر قرار گرفته است در حال حاضر با بیش از ۳۰ رایانه ویژه مراجعین، به كمك نرم افزار رسا و پایگاه مقالات نمامتن به ارائه خدمات جستجو می پردازد.

استفاده از اینترنت با توجه به زمان های تعریف شده رایگان می باشد. نتایج جستجو به صورت پرینت و یا لوح فشرده در اختیار مراجعان قرار می گیرد. علاوه بر رایانه های موجود در این قسمت اعضاء می توانند با رعایت مقررات موجود از رایانه های همراه خود نیز جهت استفاده از اینترنت استفاده نمایند.

تاریخ ویرایش: Mon Sep 24 15:05:30 IRST 2018