تاریخچه آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیشینه‌ای قدیمی‌تر از شکل‌گیری سازمان به صورت کنونی دارد.

در سال 1381، شـورای عالی اداری بـه پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور ادغام سازمان اسناد ملی کشور را با کتابخانه ملی ایـران تصویب کرد که منتج به تشکیل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد. پیش از این، هریک از این دو نهادها فعالیت‌های آموزشی خود را در حوزه تخصصی مرتبط با امور مربوط به شرح ذیل داشته‌اند:

آموزش‌های بلندمدت

در سال 1371، مرکز آموزش عالی کتابداری در کتابخانه ملی ایران با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشجویانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پذیرش کرد. دوره‌های کارشناسی طی 6 سال برگزار شد و 6 دوره دانشجو در قالب بورس تحصیلی و از طریق پذیرش در کنکور سراسری وارد این مرکز شدند. اغلب آنها پس از فارغ‌التحصیلی در کتابخانه ملی ایران مشغول به کار شدند. به موازات آن، سازمان اسناد ملی جهت آموزش کارشناسان اسناد دستگاه‌های دولتی بین سال‌های 1371-1383 دوره‌های آموزشی بلندمدت امور اسناد و مدیریت اسناد را در مقاطع کاردانی و کارشناسی با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی برگزار می‌کرد.

آموزش‌های کوتاه‌مدت

در کنار آموزش‌های بلندمدت، این دو نهاد جهت بازآموزی و ارتقای سطح کیفی کار شاغلان در نهادها و دیگر دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌های کوتاه‌مدت ضمن خدمت در حوزه علوم کتابداری و اسناد نیز برگزار می‌کردند.

پس از ادغام دو نهاد و تشکیل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه فعالیت‌های آموزشی در گروه آموزش تخصصی و عمومی در اداره کل آموزش و پژوهش سازمان اداره می‌شود. اکنون برنامه‌های آموزشی در قالب دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران، دوره‌های آموزش توجیهی، و دوره‌های کلاسیک تخصصی (برای متخصصان خارج از سازمان) با تصویب کمیته آموزش سازمان و تأیید سازمان امور استخدامی به صورت سالانه و در قالب حضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود.

تاریخ ویرایش: 2023-08-05 17:08:58.0