دوره‌های آموزشی در دو حوزه «كتابداری و اطلاع‌رسانی» و «اسنادی و آرشیوی» برگزار می‌شود. در صورت تمایل به شرکت در هر یک از دوره‌ها، به سامانه آموزش سازمان مراجعه و دوره مدنظر خود را انتخاب و در آن ثبت‌نام کنید.

در صورت به حد نصاب رسیدن دوره، برای ثبت‌نام قطعی با شما تماس گرفته می‌شود.

این دوره‌ها در ساعات اداری برگزار می‌شوند و در پایان دوره، برای افراد شركت‌كننده گواهینامه صادر خواهد شد.

 

تاریخ ویرایش: 2023-07-30 12:12:47.0