درباره نشریه

معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای ماموریت‌های خود در حوزه­‌های تخصصی و به پشتوانه فعالیت‌های اعضای هیات علمی و پژوهشگران سازمان نقش مهمی در توسعه علمی و تخصصی سازمان ایفا می­نماید.

ایجاد زمینه و بستر اشاعه و به اشتراک‌­گذاری تولیدات و دستاوردهای علمی و پژوهشی و تجربیات زیسته و انتشار گزارش فعالیت‌های این معاونت می­تواند در ارتقای جایگاه معاونت پژوهش و منابع دیجیتال و افزایش تعامل و امکان دریافت بازخوردهای مناسب از سایر حوزه های سازمان موثر واقع شود.

اهداف نشریه

  1. اطلاع رسانی به مدیران و کارکنان سازمان درباره فعالیت‌های حوزه معاونت پژوهش و منابع دیجیتال

  2. به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی اعضای هیات علمی و پژوهشگران سازمان

  3. به اشتراک گذاری تجربیات و گزارش‌های متنوع علمی و پژوهشی تخصصی

  4. ایجادی فضایی برای ارائه دیدگاه‌ها، نقدهای تخصصی و نقطه نظرات متخصصان در حوزه های عملکردی معاونت

مدیرمسئول

  • مدیرمسئول : فاطمه جان احمدی(معاون پژوهش و منابع دیجیتال)

  • سردبیر :  محبوبه قربانی

  • اطلاعات تماس : 81623190

تاریخ ویرایش: 2021-03-15 10:32:45.0