پژوهش     


سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران داراي‌ 60 پست‌ هيأت‌ علمي‌ مصوب‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ قوانين‌ و مقررات‌ تابع‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ است‌.


 اهم‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ سازمان

 

  • تدوين‌ استانداردهاي‌ لازم‌ براي‌ انواع‌ كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني‌ و نيز فعاليتهاي‌ اين‌ حوزه‌
  • پديدآوردن‌ و تدوين‌ منابع‌ لازم‌ براي‌ تسهيل‌ فعاليتهاي‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور مثل‌ تدوين‌ سرعنوانهاي‌ موضوعي‌ فارسي‌، فهرست‌ مستند مشاهير، اصطلاحنامه‌ها، مارك‌ ايران‌، گسترش‌ رده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ايران‌ و اسلام‌ و نظاير آن‌.
  • سعي‌ بر باروري‌ و غنابخشي‌ حوزه كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور و تدوين‌ متون‌ پايه‌ و علمي‌
  • انتشار فصلنامه‌ علمي‌ كتاب‌، تدوين‌ دايرة المعارف‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، و انتشار كتاب‌ در اين‌ حوزه‌ علمي‌ براي‌ ايجاد تعامل‌ بين‌ متخصصان‌ و پويايي‌ بيشتر اين‌ حوزه‌.
  • انجام‌ پژوهشهاي‌ كاربردي‌ و بنيادي‌. طرحهاي‌ پژوهشي‌ پس‌ از تصويب‌ در شوراي‌ پژوهشي‌ به‌ اجرا درمي‌آيند. از پژوهش هايي‌ هم‌ كه‌ در حوزه كتابداري‌، اطلاع‌رساني‌ و ايران‌شناسي‌ و اسلام‌شناسي‌ باشد حمايت‌ مي‌شود.

اولویت های پژوهشی سازمان