مراحل دريافت خدمات اطلاع رساني

مراحل دريافت خدمات اطلاع رساني در مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس به شرح ذيل مي باشد :

پس از مكاتبه با دستگاه و انتقال اسناد طبقه بندي شده، اسكني از آنها تهيه مي شود و مراجعين مي توانند از طريق reader film  از سايت سازمان، اسناد مورد نظر خود را مطالعه و درخواست نمايند.

فرآيند درخواست و دريافت اسناد

فرآيند درخواست و دريافت اسناد به صورت زير ميباشد:

  مراجعين ميتوانند از طريق سايت www.nlai.ir  و به روش الكترونيكي اسناد مورد نظر خود را جستجو نمايند. به دليل حجم انبوه اسناد و موضوعات تحقيقي پژوهشگران، اسناد به طور كلي به ۱۳ دسته تقسيم ميشوند كه شامل موارد زير ميباشند:

·       تاريخ

·       احزاب و گروه ها

·       رجال و شخصيتها

·       انقلابات و حوادث داخلي

·       سازمانها و وزارتخانه ها

·       محلهاي جغرافيايي

·       ايلات و عشاير

·       مسائل سياسي و نظامي

·       امور فرهنگي و آموزشي

·       امور اقتصادي

·       مسائل حقوقي و قضايي

·       اديان و مذاهب

·       متفرقه

به منظور دسترسي سريع و آسان محققان به اسناد اين موضوعات تنظيم شده است.

محقق با تايپ موضوع مورد نظر در قسمت جستجو به عناوين اسناد درخواستي دسترسي پيدا مي نمايد.

ساعات كار

ساعات كار ارائه خدمات آرشيوي مركز فارس:

شنبه لغايت چهار شنبه از ساعت 8 صبح لغايت ۱۴

پنج شنبه 8 لغایت13

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۷:۵۴:۱۳