درباره کتابشناسی ملی

كتابشناسی ملی ایران از سال 1376 به بعد به صورت لوح فشرده منتشر می شود. اكنون این كتابشناسی سالیانه همراه با برگزاری نمایشگاه کتاب منتشر می‌شود. هر لوح‌ فشرده حاوی كل مدارك قبلی به اضافه افزوده‌های جدید است. آخرین شماره حاضر، شماره بیست و یکم لوح فشرده 1397 است كه دارای 1،408،722 رکورد است. لازم به ذكر است امكان جستجو در این كتابشناسی از طریق اینترنت نیز وجود دارد.

تماس با ما

پژوهشگران می توانند برای تهیه این لوح فشرده به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران به نشانی: میدان ولی عصر، خیابان شقاقی، خیابان به آفرین پلاك 60 مراجعه نمایند.

تلفن فروشگاه (به آفرین): 88941946

تلفن فروشگاه (كتابخانه ملی): 81623315 - 81623317