معرفی

اداره كل كتاب های خطی و نادر معاونت كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران با دارا بودن هزاران نسخه خطی نفيس از قرن دوم هجری تا كنون به مثابه دريايی عظيم آثاری بی نظير از علم و تمدن و فرهنگ درخشان ايران اسلامی را درخود جای داده و مسئوليت خطير حفاظت از اين ذخاير و گنجينه های ماندگار فرهنگی را به عهده دارد. نكته حائز اهميت برای انديشمندان و جوانان امروز اين است كه كميت و كيفيت نسخه های خطی موجود كه حاصل عمر و تلاش دانشمندان، علما، نوابغ و هنرمندان اين مرزوبوم است نمايانگر پيشگامی و درخشش دانشمندان كشورمان در اكثر رشته های علمی در دوره های تاريخی گذشته به ويژه از دوره صدر اسلام تا حدود قرن ششم هجری قمری است.

این بخش کتاب‌های‌ خطی‌، اسناد خطی‌، کتاب های‌ چاپ‌ سنگی‌، و کتاب های‌ نفیس‌ را در خود جای‌ داده‌ است‌. مجموعه های گرانسنگ‌ این‌ بخش‌ یکی‌ از ارزشمند ترین‌ مجموعه‌ های‌ خطی‌ ایران‌ و جهان‌ است‌. بیشتر کتاب ها و اسناد خطی‌ این‌ مجموعه‌، نوشته‌ های‌ بزرگان‌ ایرانی‌ در حوزه‌ های‌ ادبیات‌، تاریخ‌، فلسفه‌ وعرفان‌، فقه‌ و اصول‌، طب‌ و نجوم‌، و مجموعه ای‌ از نخستین‌ ترجمه‌ های‌ فارسی‌ کتب‌ فرنگی‌ و قطعه‌ های‌ خوشنویسی‌ استادان‌ بزرگ‌ است‌.

قدیمی ‌ترین‌ کتاب‌ خطی‌ موجود کتاب‌ الخلاص‌ اثر ادیب‌ نطنزی‌ است‌ که‌ نزدیک‌ به‌ هزار سال‌ پیش‌ تحریر شده‌ است‌. در این‌ بخش نزدیک‌ به‌ یک‌ میلیون‌ برگ‌ سند خطی‌ وجود دارد. این‌ اسناد دربرگیرنده ارزشمند ترین‌ اسناد خطی‌ و تاریخی‌ موجود در مراکز آرشیوی‌ کشور هستند. حدود سیصد فرمان‌ شاهان‌ و شاهزادگان‌ صفوی‌ و قاجار در این‌ بخش‌ نگهداری‌ می‌شود که‌ قدیمی ‌ترین‌ آن‌، از شاه‌ طمهاسب‌ صفوی‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، در میان‌ اسناد کتابخانه‌ ملی‌، مجموعه‌ ای‌ منحصر به‌ فرد از دست ‌خط‌های‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و تعدادی‌ از اسناد بایگانی‌ دربار قاجار هم‌ موجود است‌ که‌ به‌ دلیل‌ تذهیب‌های‌ بسیار زیبا، ارزش‌ و اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارند.

در این‌ قسمت‌ حدود سیزده‌ هزار کتاب‌ چاپ‌ سنگی‌ هم‌ که‌ در ایران‌ و سایر نقاط‌ جهان‌ طبع‌ یافته‌ است‌ قابل‌ دسترسی‌ است.

گروه سازماندهی

 

 

 

گروه فراهم آوری

این گروه  مسئولیت برنامه ­ریزی، سیاستگذاری فراهم آوری منابع خطی و نادر بر عهده دارد و منابع را به صورت خرید، اهداء و امانت دریافت می دارد.

این گروه دارای یک کارگروه ارزیابی و قیمت گذاری نسخ خطی و نادر مشتمل بر کارشناسان برون سازمانی و درون سازمانی جهت تعیین ارزش نسخه های ارائه شده به گروه است.

 

 

اطلاعات تماس :

021-81622792

021-81622789

 

گروه مخازن