معرفی

به همت گروه سازماندهی و فهرستنویسی منابع غیركتابی اداره كل پردازش و سازماندهی كتابخانه ملی ایران، نمایشگاه دائمی سازماندهی منابع غیركتابی، در محل استقرار این گروه برگزار شده است.

در این نمایشگاه تخصصی، نحوه توصیف و سازماندهی انواع منابع غیركتابی در ۱۰ گروه گرافیكی، چاپی، الكترونیكی، پروژكتوری، شنیداری موسیقایی و غیرموسیقایی، سه بعدی، ویدئویی، جغرافیایی و چند رسانه ای همراه با نمونه ای از منابع به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه كارشناسان به ارائه اطلاعات فنی و تخصصی در خصوص مراحل و جزئیات سازماندهی منابع غیركتابی می پردازند. مراجعان آن دانشجویان، كتابداران، آرشیوداران و گاهی مهمانان خارجی از كتابخانه های سایر كشورها هستند.

اهداف

چنین نمایشگاهی در ایران بی نظیر است و با اهداف ذیل برگزار شده است:

  1.   راهنمایی و مشاوره كتابخانه ها، مراكز اطلاع رسانی و آرشیوها در سطح ملی و بین المللی
  2.  تكمیل برنامه های آموزشی سازماندهی و فهرستنویسی منابع غیركتابی دانشگاه ها به صورت عملی و كاربردی
  3.  ایجاد انگیزه در سایر مراكز اطلاع رسانی، كتابخانه ها و آرشیوها، جهت سازماندهی و فهرستنویسی سریع تر منابع غیر كتابی
  4.  آموزش دائمی و كاربردی برای تمامی دانشجویان، كتابداران، فهرست نویسان وسایر علاقه مندان این حوزه
  5. ایجاد نمایشگاهی كه تمامی منابع غیر كتابی در سطح كشور در یك جا تجمیع شوند.

تماس با ما

علاقه مندان مي توانند جهت بازديد از اين نمايشگاه فرم درخواست  را تكميل كرده و به آدرس nbm.org.exh@nlai.ir  ارسال كنند.

برای اطلاعات بيشتر نيز می توانند با شماره تلفن های 81622676 و 81622629 تماس حاصل نمايند.