بازگشت

وبینار تخصصی-آموزشی ISSN

$Title.getData()


      نویسنده: مدیر محتوا تاریخ: Thu Jan 01 03:30:00 IRST 1970
News Image

$Abstract.getData()

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دنبال  ایجاد و راه اندازی پورتال جدید، مرکز بین المللی ISSNبه منظور آشنایی مراکز ملی و رفع اشکالات احتمالی آنان  به برگزاری وبینار تخصصی- آموزشی به زبان انگلیسی  اقدام کرد. در همین راستا دو کارشناس از مرکز ملی شاپای ایران برای شرکت در وبینار معرفی  شدند و به همراه یازده مرکز ملی از کشورهای عضو ISSN در این وبینار شرکت کردند. در این وبینار  توضیحات کاملی درباره تغییرات ایجاد شده در پورتال جدیدISSN  ارائه شد و امکانات تازه این پورتال از جمله تکمیل رکوردهای موجود، دسترسی آزاد برای کاربران عمومی، ارتقای بخش جستجو ومرور، و ایجاد پروفایل شخصی برای هریک از ناشران معرفی شد. این وبینار تخصصی- آموزشی با پرسش و پاسخ اعضای مراکز ملی به کار خود پایان داد.