تاکید آذری‌جهرمی بر نقش کتابخانه ملی ایران در بازشناسی هویت تاریخ ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۱۳:۵۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۱۴:۴:۳۲
تاکید آذری‌جهرمی بر نقش کتابخانه ملی ایران در بازشناسی هویت تاریخ ملی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزاری نمایشگاه های تاریخ محلی اقوام را به منظور بازخوانی تاریخ حائز اهمیت دانست و گفت: نقش برگزاری چنین نمایشگاهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رونمایی از آثار و تاریخ بخش‌های مختلف کشور برای آیندگان بی‌نظیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه افتتاح نمایشگاه «تاریخ محلی فارس» بر اهمیت برگزاری نمایشگاه تاریخ محلی اقوام و بازخوانی تاریخ آنان تاکید کرد.

وی گفت: نقش برگزاری چنین نمایشگاهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رونمایی از آثار و تاریخ بخش‌های مختلف کشور و آثار ملی در بازشناسی هویت تاریخی مردمان و تثبیت نقش آنان در آینده بی‌نظیر است.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه هم اکنون تمام کشورهای دنیا از این ظرفیت استفاده می‌کنند، افزود: البته متاسفانه در ایران آن طور که باید جدی به این مساله توجه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارزشمند خواندن اقدام کتابخانه ملی به منظور پرداختن به این مساله، تصریح کرد: از آنجایی که بخشی از آثار ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود این سازمان جایگاه خوبی به منظور پرداختن به این مهم دارد.

وی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه تاریخ محلی استان فارس در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را می توان به فال نیک گرفت.

انتهای مطلب/