برگزاری یکصد و هجدهمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۱۷:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۳:۲۸:۲۳
برگزاری یکصد و هجدهمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
یکصد و هجدهمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی با حضور «اشرف بروجرودی»؛ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و حداکثر اعضای کمیته، دوشنبه 12 شهریور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این جلسه شرایط حفاظت و نگهداری از «خمسه نظامی» و «ذخیره خوارمشاهی»؛ دو اثر ثبت‌ شده در فهرست جهانی برنامه حافظه جهانی یونسکو، که در مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار) نگهداری می‌شود، با حضور کارشناس مدرسه بررسی شد. همچنین در این جلسه کارگاه‌های آموزشی حافظه جهانی در استان‌های همدان و کردستان و دستاوردهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای افزایش کیفیت کارگاه‌ها برنامه‌ریزی شد. بحث و گفت‌وگو درباره طرح «حافظ میراث مستند در استان‌ها» از دیگر موضوعات این جلسه بود.