برپایی سومین دوره از دوره‌های دانش‌افزایی ویژه اعضای هیئت علمی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۳ - ۱۲:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۴:۱۲:۵۵
برپایی سومین دوره از دوره‌های دانش‌افزایی ویژه اعضای هیئت علمی
سومین دوره از دوره‌های دانش‌افزایی ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نخستین جلسه دوره‌های دانش‌افزایی ویژه اعضای هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روز دوشنبه 21 خرداد ماه سال جاری از ساعت 9 تا 12:30 با تدریس دکتر عبدالعظیم کریمی در سالن اندیشگاه فرهنگی برگزار شد.

در این دوره‌ها که توسط مرکز آموزش اداره کل پژوهش و آموزش با همكاري نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تحت عنوان کلی «طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه‌ها» برگزار می‌شوند، اعضای محترم هیئت علمی سازمان و نیز تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور حضور دارند.

ادامه جلسات سومین دوره دانش‌افزایی طی خرداد و تیر ماه سال جاری با عناوین اصول تعلیم و تربیت ۱ با تدریس دکتر عبدالعظیم کریمی، تاریخ تمدن ۱ با تدریس دکتر سید احمدرضا خضری و دوره معرفت شناسی ۱ با تدریس دکتر عبدالحسن افتخاری در چهار جلسه 16 ساعته برگزار خواهد شد