سامانه اسناد و کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی دوباره در دسترس عموم قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
سامانه اسناد و کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی دوباره در دسترس عموم قرار گرفت
سامانه اسناد و کتابخانه دیجیتال از روز پنج شنبه 19 مرداد برای عموم در دسترس قرار گرفت.
سامانه اسناد و کتابخانه دیجیتال از روز پنج شنبه 19 مرداد برای عموم در دسترس قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این سامانه که چندی پیش به دلایل فنی از دسترس عموم خارج شده بود، شامل کلیه نسخ خطی موجود در کتابخانه(۳۵۲۰۴ نسخه)، بیش از ۴۶هزار قطعه عکس، بیش از ۱۶۰۰نسخه کتاب چاپ سنگی، بیش از ۷هزار اعلامیه، بیش از ۱۸۰۰ عنوان کتاب چاپی، بیش از ۷هزار نسخه روزنامه و نزدیک به ۵۰۰ سند است.
همچنین سامانه پایان‌نامه های دانشگاهی شامل ۲۰۷ هزار پایان‌نامه نیز از روز جمعه در دسترس است.
بنابراین گزارش، یکسان سازی این دو سامانه اولویت بعدی سازمان خواهد بود به زودی انجام مي شود.