نمایشگاه مجازی به مناسبت هفته کتاب ( با موضوع : کتاب، کتابخانه و کتابدار)


تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۵۵۹ - ۱۰:۲۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۹ - ۱۵:۴۳:۵۳
نمایشگاه مجازی به مناسبت هفته کتاب ( با موضوع : کتاب، کتابخانه و کتابدار)
کتاب آیینه تمام نمای زندگی است. کتابخانه اصل زندگی است که در آن تجارب و دانش دانشمندان گردهم آمده و آماده انتقال به دیگران است.

علوم کتابداری و اطلاع‌ رسانی، دانشی است که به مطالعه و بررسی شیوه‌های گوناگون تولید دانش، گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، مجله، لوح فشرده، بانک‌های اطلاعاتی، پایگاه اطلاعاتی، اینترنت و وب)، سازماندهی، بازیابی و اشاعهٔ این منابع و محمل‌های اطلاعاتی می‌ پردازد و در این راستا تلاش می‌نماید که در وقت خواننده یا کاربر صرفه‌جویی نماید.

شیالی رانگاناتان (Shiyali Ramamrita Ranganathan) پدر علم کتابداری هند است. که قوانین پنجگانه او سرلوحه کار کتابداران است. این پنج قانون از قوانین معروف در علم کتابداری و اطلاع رسانی می‌باشد:

۱. کتاب برای استفاده‌ است.
۲. هر خواننده‌ای کتابش.
۳. هر کتابی خواننده اش.
۴. در وقت خواننده صرفه جویی کنید.
۵.کتابخانه ارگانیسمی زنده و پویا است.

برای مشاهده متن مقالات روی عنوان کلیک کنید.

 1- بررسی فراگرد ارتباط در كتابخانه

 2- تعيين و تبيين عناصر و ساختار ارتباط در ...

 3- روابط كتابدار و اعضای هيئت علمی

 4- تجزيه و تحليل محتوی گسترش روشهای تحقيق ...

 5- ظهور و سقوط نخستين انجمن كتابداران ايران

 6- زمينه‌های تاثير اينترنت بر حرفه كتابداری و ...

 7- اخلاق در كتابداری و اطلاع رسانی

 8- مفهوم نياز اطلاعاتی از ديدگاه پيشگامان علوم ...

 9- نقش معرفت شناسی فلسفی در تحقيقات علوم ...

 10- كتابداری و اطلاع رساني و مفهوم پارادايم در ...

 11- نقش های متعدد متخصصان علوم كتابداری و ...

 12- به سوی آموزش از راه دور در علوم كتابداری و ...

 13- پژوهش های دانشگاهی در حوزه علوم كتابداری ...

 14- گرايش های تحصيلی «تخصصی» و ...

 15- مفهوم ميان رشته ای و دلالت های آن در علوم ...

 16- ده مشكل عمده در حوزه كتابداری و اطلاع رسانی

 17- پژوهش در كتابداری و اطلاع رسانی

 18- دريچه ای به مدارک كتابداری و علوم اطلاع رسانی

 19- مبانی حرفه كتابداری و اطلاع رسانی در ايران

 20- نقش تفكر خلاق و تفكر انتقادی در مطالعات ميان ...

 21- علوم كتابداری و اطلاع رسانی در پايان نامه ...

 22- ترجمه و آشفتگی زبان فارسی در حوزه علوم ...

 23- كيفيت آموزش كتابداری در ايران با تكيه بر ...

 24- آموزش كتابداری و اطلاع رسانی و پرسش های ...

 25- آموزش كتابداری و علم اطلاعات در ايران

 26- تاريخچه آموزش كتابداری و اطلاع رسانی در ...

 27- آموزش علم كتابداری و اطلاع رسانی در ...

 28- آموزش كتابداری در اواسط قرن بيستم

 29- تاريخچه آموزش كتابداری و اطلاع‌رسانی

 30- انديشه يادگيری بدون محدوديت مكانی و زمانی ...

 31- تأثير كتابخانه ملی بر آموزش كتابداری و اطلاع ...

 32- روشهای تدريس در كتابداری .تحقيقات كتابداری ...

 33- مجموعه گستری براي كتابداران جديد

34- آموزش ضمن خدمت برای كتابداران در عصر ...

 35- تعامل دو سويه يادگيری و ياددهی در نظام ...

 36- كتابداری و حقوق بشر

 37- كتابداری مدنی: بازنگری در رسالت اجتماعي ...

 38- كتابخانه‌های ديجيتالی و آينده حرفه كتابداری

 39- كتابدار بالينی

 40- كتابدار شدن: فراداده و متخصصان فراداده در ...

 41- كتابداری مبتنی بر شواهد

 42- گذری بر سانسور در كتابخانه‌ها و مراكز ...

 43- مقدمه ای بر اخلاق حرفه ای در كتابداری و ...

 44- بازنگری در تعريف كتابداری و اطلاع رسانی

 45- RSS و كاركردهای آن دركتابداری و اطلاع رسانی

 46- ارزش ها و جذابيت های كتابداری و اطلاع رسانی

 47- بررسی انگيزه های انتشار آثار علمی توسط ...

 48- پژوهش در كتابداری و اطلاع رسانی

 49- حرفه كتابداری و اطلاع رسانی در قرن بيست و يكم

 50- كتابداران و مهارت های ارايه محتوا