نمایشگاه مجازی در موضوع فرهنگ مطالعه و کتابخوانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ - ۱۰:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۹ - ۱۵:۴۵:۳
نمایشگاه مجازی در موضوع فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
يكي از مهمترين راهبردها در يك برنامه ريزي صحيح فرهنگي، رواج فرهنگ كتابخواني و مطالعه است

کتاب و کتابخانه از گذشته های دور تاکنون نماد رشد و گسترش دانش و فرهنگ در میان جوامع و ملل گوناگون بوده است. سرزمین پهناور ایران، به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، از کانون های اصلی فرهنگ و مذاهب متنوع به شمار می رفته است. در دوران اسلامی که سرزمین ایران، ‌به مدت چندین قرن، پیشتاز و پرچمدار فرهنگ و تمدن اسلامی بوده است وفور کتابخانه های مساجد، ‌مدارس، خانقاه ها، بقاع و نیز ده ها کتابخانه عمومی و یا شخصی در اغلب شهرهای ایران از شرق تا غرب این سرزمین بیانگر گسترش چشمگیر علم و دانش و وجود هزاران عالم و دانشمند و دانشجویان علاقه مند بوده است. جامعه شناسان معتقدند اقوام و مللی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر منتقل کنند. در قرآن کریم 322 بار کلمه "کتابت" در 37 صیغه مختلف به کار گرفته است. برای مثال 263 بار لفظ کتاب، کتب و مکتوبات در قرآن آمده است. سوره حمد را فاتحه الکتاب می خوانند و در ابتدای دومین سوره قرآن نیز لفظ کتاب به کار رفته و باز در جایی از این کتاب عظیم، خداوند متعال وصف کتابت را به خود منصوب کرده است (و کتبنا فی الارواح). علاوه بر این احادیث متعددی وجود دارد که مبین اهمیت کتاب و کتابخوانی در سیره معصومین است، تا آن جا که معصومین کتابخوانی و مطالعه و تفکر را در حد فریضه برای امت می دانند. در این راستا برنامه ریزی صحیح فرهنگی علاوه بر حفظ هویت عقیدتی و قومی عاملی است که منجر به ایستادگی در مقابل هجوم فرهنگ بی فرهنگی بیگانه شد، و به حفظ فرهنگ خودی می انجامد.یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی، رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است. رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند: « این باید یک سیره و سنت در بین مردم ما بشود که کتاب بخوانند و به بچه هایشان یاد بدهند. » یا در جای دیگری می فرمایند : « کتابخوانی باید مثل خوردن و خوابیدن و سایر کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود. » برای رسیدن به این هدف یعنی عادت به کتابخوانی و بستر سازی فرهنگی برای آن، یک برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم است که با ارایه راهکارها، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی ساخته و به تداوم ای فرهنگ در جامعه بینجامد. بالطبع یکی از راه های ترویج فرهنگ کتابخوانی، مردمی کردن و تامین منابع و ایجاد انگیزه در یکایک افراد جامعه است. مهم ترین محورهایی که در راستای تحقق این سیاست فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی بایستی مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:
1)حاكميت ارزش ها و مباني اصيل اسلامی بر تمام فعاليت ها و برنامه ها
2)حمايت از نويسندگان و اهل قلم متعهد
3)تقويت و تعالي مبانی فكری و اعتقادی و ولايت پذيری
4)استفاده از توان فكری و اجرایی عموم جامعه
5)مشاركت و استفاده از امكانات و مقدورات همه سازمان ها
6)جمع كردن فعاليت های كتاب و كتابخوانی در يک سازمان و اجرای يك رويه واحد و جلوگيری از اقدامات ناهماهنگ و پراكنده به منظور اعمال سياست های واحد و منسجم
7) تنوع و نوع آوری و جذابيت در فعاليت های كتابخوانی با رويكرد به نيازهای جوانان و نوجوانان
8) حمايت از ناشران و مولفان برای حمايت از توليد كتاب های مفيد، ارزان قيمت و موثر
9) نظارت مداوم بر جريانات كتاب و كتابخوانی
10) استفاده از روش برنامه هاي تبليغی، تشويقی و استفاده از ظرفيت های موجود در سازمان های مردمي برای ترويج فرهنگ كتابخوانی
11)ايجاد، توسعه، تجهيز و اداره كتابخانه ها با استفاده از امكانات و روش های عملی براي ارتقای توانمندی فكری افراد جامعه
12)فعاليت مستمرتر و هدفمند برنامه سازان تلويزيون برای معرفي كتاب های مناسب در ساعات پر بيننده تلويزيون
13)گسترش جغرافيايی مراكز فروش كتاب و خارج كردن اين بازار فرهنگی از مركزيت خاص
14)آموزش كتابخوانی و تاكيد بر تاثيرات آن در مدارس و در مقاطع مختلف تحصيلی بصورت پيوسته

برای مشاهده مقالات روی عنوان کلیک کنید.

 1- عوامل موثر بر ترويج فرهنگ كتابخوانی از نگاه قرآن

 2- كتاب و كتابخانه در عصر رايانه

 3- بررسی عادت كتابخوانی و ترويج آن در ايران و ...

 4- عوامل شناختی موثر بر ساختار نابهنجار كتابخوانی

 5- مطالعه و تحقيق

 6- معماری، كتاب، فرهنگ

 7- فرهنگ كتابخوانی در ميان روس ها

 8- نقش كتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ كتابخوانی

 9- اهميت كتاب و كتابخانه و تاثير مطالعه

 10- نشرو فرهنگ كتاب خوانی در كنيا

 11- فرهنگ مطالعه و كتابخوانی

 12- اهميت كتاب و كتابخوانی در رشد فرهنگ زندانيان

 13- گزارشی ازكتاب و فرهنگ كتابخوانی درجامعه ...

 14 -تسهيم دانش و سواد اطلاعاتی

 15- ايجاد انگيزه كتابخوانی و مطالعه در كودكان

 16- كتاب و كتابخوانی در دانمارک

 17- جامعه شناسی مطالعه در ايران

 18- كتاب و كتابخوانی درغنا

 19- مقدمه ای بر اسيب شناسی مطالعه دركشورهای جنوب

 20- نقش كتابخانه های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی