نمایشگاه مجازی در موضوع فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ - ۱۰:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۳۵:۲۸
نمایشگاه مجازی در موضوع فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
يكي از مهمترين راهبردها در يك برنامه ريزي صحيح فرهنگي، رواج فرهنگ كتابخواني و مطالعه است

كتاب و كتابخانه از گذشته هاي دور تاكنون نماد رشد و گسترش دانش و فرهنگ در ميان جوامع و ملل گوناگون بوده است. سرزمين پهناور ايران، به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي، از كانون هاي اصلي فرهنگ و مذاهب متنوع به شمار مي رفته است. در دوران اسلامي كه سرزمين ايران، ‌به مدت چندين قرن، پيشتاز و پرچمدار فرهنگ و تمدن اسلامي بوده است وفور كتابخانه هاي مساجد، ‌مدارس، خانقاه ها، بقاع و نيز ده ها كتابخانه عمومي و يا شخصي در اغلب شهرهاي ايران از شرق تا غرب اين سرزمين بيانگر گسترش چشمگير علم و دانش و وجود هزاران عالم و دانشمند و دانشجويان علاقه مند بوده است. جامعه شناسان معتقدند اقوام و مللي كه با مطالعه مانوس بوده و كتاب و كتابخواني در ميانشان رواج بيشتري داشته است، توانسته اند فرهنگي ماندگارتر و پوياتر از خود به جاي بگذارند و ميراث فرهنگي و گنجينه هاي معارف و دستاوردهاي عالمان و فرهيختگان خود را به نسل هاي ديگر منتقل كنند. در قرآن كريم 322 بار كلمه "كتابت" در 37 صيغه مختلف به كار گرفته است. براي مثال 263 بار لفظ كتاب، كتب و مكتوبات در قرآن آمده است. سوره حمد را فاتحه الكتاب مي خوانند و در ابتداي دومين سوره قرآن نيز لفظ كتاب به كار رفته و باز در جايي از اين كتاب عظيم، خداوند متعال وصف كتابت را به خود منصوب كرده است ( و كتبنا في الارواح ). علاوه بر اين احاديث متعددي وجود دارد كه مبين اهميت كتاب و كتابخواني در سيره معصومين است، تا آن جا كه معصومين كتابخواني و مطالعه و تفكر را در حد فريضه براي امت مي دانند. در اين راستا برنامه ريزي صحيح فرهنگي علاوه بر حفظ هويت عقيدتي و قومي عاملي است كه منجر به ايستادگي در مقابل هجوم فرهنگ بي فرهنگي بيگانه شد، و به حفظ فرهنگ خودي مي انجامد.يكي از مهمترين راهبردها در يك برنامه ريزي صحيح فرهنگي، رواج فرهنگ كتابخواني و مطالعه است. رهبر معظم انقلاب در اين باره مي فرمايند: « اين بايد يك سيره و سنت در بين مردم ما بشود كه كتاب بخوانند و به بچه هايشان ياد بدهند. » يا در جاي ديگري مي فرمايند : « كتابخواني بايد مثل خوردن و خوابيدن و ساير كارهاي روزانه در زندگي مردم وارد شود. » براي رسيدن به اين هدف يعني عادت به كتابخواني و بستر سازي فرهنگي براي آن، يك برنامه ريزي صحيح و منطقي لازم است كه با ارايه راهكارها، فرهنگ كتابخواني را در جامعه ايراني عملي ساخته و به تداوم اي فرهنگ در جامعه بينجامد. بالطبع يكي از راه هاي ترويج فرهنگ كتابخواني، مردمي كردن و تامين منابع و ايجاد انگيزه در يكايك افراد جامعه است. مهم ترين محورهايي كه در راستاي تحقق اين سياست فرهنگي و نهادينه كردن فرهنگ كتابخواني بايستي مدنظر قرار گيرد، عبارتند از:
1)حاكميت ارزش ها و مباني اصيل اسلامي بر تمام فعاليت ها و برنامه ها
2)حمايت از نويسندگان و اهل قلم متعهد
3)تقويت و تعالي مباني فكري و اعتقادي و ولايت پذيري
4)استفاده از توان فكري و اجرايي عموم جامعه
5)مشاركت و استفاده از امكانات و مقدورات همه سازمان ها
6)جمع كردن فعاليت هاي كتاب و كتابخواني در يك سازمان و اجراي يك رويه واحد و جلوگيري از اقدامات ناهماهنگ و پراكنده به منظور اعمال سياست هاي واحد و منسجم
7) تنوع و نوع آوري و جذابيت در فعاليت هاي كتابخواني با رويكرد به نيازهاي جوانان و نوجوانان
8) حمايت از ناشران و مولفان براي حمايت از توليد كتاب هاي مفيد ،ارزان قيمت و موثر
9) نظارت مداوم بر جريانات كتاب و كتابخواني
10) استفاده از روش برنامه هاي تبليغي، تشويقي و استفاده از ظرفيت هاي موجود در سازمان هاي مردمي براي ترويج فرهنگ كتابخواني
11)ايجاد، توسعه، تجهيز و اداره كتابخانه ها با استفاده از امكانات و روش هاي عملي براي ارتقاي توانمندي فكري افراد جامعه.
12)فعاليت مستمرتر و هدفمند برنامه سازان تلويزيون براي معرفي كتابهاي مناسب در ساعات پر بيننده تلويزيون
13)گسترش جغرافيايي مراكز فروش كتاب و خارج كردن اين بازار فرهنگي از مركزيت خاص
14)آموزش كتابخواني و تاكيد بر تاثيرات آن در مدارس و در مقاطع مختلف تحصيلي بصورت پيوسته

برای مشاهده مقالات روی عنوان کلیک کنید.

 1- عوامل موثر بر ترويج فرهنگ كتابخواني از نگاه قرآن

 2- كتاب و كتابخانه در عصر رايانه

 3- بررسي عادت كتابخواني و ترويج آن در ايران و ...

 4- عوامل شناختي موثر بر ساختار نابهنجاركتابخواني

 5- مطالعه و تحقيق

 6- معماري ، كتاب ، فرهنگ

 7- فرهنگ كتابخواني در ميان روس ها

 8- نقش كتابخانه هاي عمومي در توسعه فرهنگ كتابخواني

 9- اهميت كتاب و كتابخانه و تاثير مطالعه

 10- نشرو فرهنگ كتاب خواني در كنيا

 11- فرهنگ مطالعه و كتابخواني

 12- اهميت كتاب و كتابخواني در رشد فرهنگ زندانيان

 13- گزارشي ازكتاب وفرهنگ كتابخواني درجامعه ...

 14 -تسهيم دانش و سواد اطلاعاتي

 15- ايجادانگيزه كتابخواني و مطالعه در كودكان

 16- كتاب و كتابخواني در دانمارك

 17- جامعه شناسي مطالعه در ايران

 18- كتاب و كتابخواني درغنا

 19- مقدمه اي بر اسيب شناسي مطالعه دركشورهاي جنوب

 20- نقش كتابخانه هاي عمومي در تحقق اهداف فرهنگي