دیدار معاون کتابخانه ملی گرجستان از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۲۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۶:۳۹
دیدار معاون کتابخانه ملی گرجستان از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
آقاي ميريان، معاون كتابخانه ملي گرجستان از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كرد.
آقاي ميريان، معاون كتابخانه ملي گرجستان از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين ديدار آقاي ميريان و خانم تامار كارشناس كتابخانه گرجستان حضور داشتند و از بخش هاي مختلف غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند. همچنين مسئول غرفه سازمان، دكتر داود آقارفيعي توضيحاتي را در مورد بخش هاي مختلف آن و كيفيت حضور سازمان در نمايشگاه ارائه كرد. در پايان نيز هديه اي از سوي سازمان به رسم يادبود به آقاي ميريان و همراه وي اعطاء شد.