رئیس آرشیو ایالت راجستان هند خواستار انجام پروژه های مشترک در زمینه آرشیو شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۶:۷
رئیس آرشیو ایالت راجستان هند خواستار انجام پروژه های مشترک در زمینه آرشیو شد
رئيس آرشيو ايالت راجستان هند در ديدار با غلامرضا عزيزي معاون اسناد ملي كه در حاشيه نشست نشست روسا و نمايندگان آرشيوهاي ملي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند صورت گرفت، خواستار انجام پروژه مشترك براي چاپ فرمانهاي فارسي دوره مغول موجود در آرشيو ايالت متبوع خود شد و ابراز علاقه كرد تا در همايش بين المللي اسناد ايراني كه ارديبهشت ماه 1392 در تهران برگزار مي شود، شركت كند.
رئيس آرشيو ايالت راجستان هند در ديدار با غلامرضا عزيزي معاون اسناد ملي كه در حاشيه نشست نشست روسا و نمايندگان آرشيوهاي ملي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند صورت گرفت، خواستار انجام پروژه مشترك براي چاپ فرمانهاي فارسي دوره مغول موجود در آرشيو ايالت متبوع خود شد و ابراز علاقه كرد تا در همايش بين المللي اسناد ايراني كه ارديبهشت ماه 1392 در تهران برگزار مي شود، شركت كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ج.ا.ا. معرفي آرشيوهاي ملي، مجموعه هاي آرشيوي مربوط به كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، حفاظت و نگهداري و اسناد الكترونيك محورهاي ارائه شده در اين سخنراني هاي بود. روساي آرشيوهاي ملي امارات متحده عربي، عمان، يمن، آفريقاي جنوبي، موروشس، موزامبيك، كنيا و ماداگاسگار روسايي بودند كه به ارائه گزارشي از عملكرد آرشيو ملي خود پرداختند.
از موضوعات مهم مورد بحث در اين نشست مي توان به روش هاي ارزشيابي اسناد ، طبقه بندي اسناد و خارج كردن آنها از طبقه بندي، اجراي پروژه هاي تاريخ شفاهي و دسترسي به مجموعه هاي شخصي ، كپي رايت، تهيه ميكروفيلم و اسكن از اسناد و حافظه جهاني اشاره كرد.
"مشيرالحسن" رئيس آرشيو ملي هند نيز در اين نشست در خصوص مسائل مشترك آرشيوي و اسنادي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند سخنراني كرد . گفتني است بازديد از آرشيو ملي هند و نمايشگاه اسناد برگزار شده از ديگر برنامه هاي روز دوم اين نشست بود.