سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حمله به آثار فرهنگی و تاریخی سوریه را محکوم کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴:۴۰
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حمله به آثار فرهنگی و تاریخی سوریه را محکوم کرد
روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران طي بيانيه اي رفتار ضد فرهنگي وضدبشري حمله كنندگان به آثار تاريخي و باستاني كشور سوريه را محكوم كرد.

روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران طي بيانيه اي رفتار ضد فرهنگي وضدبشري حمله كنندگان به آثار تاريخي و باستاني كشور سوريه را محكوم كرد.
متن بيانيه به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
طي روزهاي اخير شاهد بوديم كه مزدوران ضد فرهنگ اجير شده كه شعار آزادي طلبي و فرهنگ گرايي و انديشه ورزي آنان گوش فلك را پر كرده و به واسطه رسانه هاي وابسته و مرتجع، به ناحق پايبند به ارزش هاي انساني معرفي مي شوند، خوي و خصلت حقيقي خود را بروز داده و درعمل عكس آن مدعيات را نشان مي دهند. متاسفانه اين جماعت سلاح به دست ضد فرهنگ با بي خردي و ناداني تمام تير كين و حقد خود را بر سمت آثار ارزشمند و تاريخي سرزمين ميراث ساز شام روانه كردند و ميراث گرانسنگي كه نه تنها براي سوريه و يا مسلمين كه براي بشريت داراي وجاهت و ارزش بود به تاراج كوته فكري و كم بيني خود گرفتار كردند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ضمن محكوم كردن حركت ضد اخلاقي و ضد فرهنگي اين مزدوران و حاميانشان، بنا بر وظيفه فرهنگي و حرفه اي خويش، آمادگي خود را در زمينه ترميم آسيب هاي اسنادي و كتابخانه اي مراكز فرهنگي سوريه اعلام مي كند و اميدوار است تا در آينده شاهد چنين بي حرمتي هايي نسبت به ميراث تاريخي و فرهنگي مردم صبور سوريه نباشد.

روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران