امکان مبادله اشیاء دیجیتال کتابخانه ملی با تدوین استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده ها فراهم می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲:۵۹
امکان مبادله اشیاء دیجیتال کتابخانه ملی با تدوین استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده ها فراهم می شود
استاندارد كدگذاري و انتقال فراداده كه به منظور نگهداري و حفاظت اطلاعات و اشياي ديجيتال در كتابخانه ملي در حال تدوين است، امكان انتقال و تبادل اطلاعات و داده هاي ديجيتال را به ساير كتابخانه ها فراهم مي آورد.
استاندارد كدگذاري و انتقال فراداده كه به منظور نگهداري و حفاظت اطلاعات و اشياي ديجيتال در كتابخانه ملي در حال تدوين است، امكان انتقال و تبادل اطلاعات و داده هاي ديجيتال را به ساير كتابخانه ها فراهم مي آورد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين استاندارد با عنوان "متس" و با نام كامل استاندارد كدگذاري و تبادل متاديتا (Metadata Encoding & Transmission Standard)، از مهمترين استانداردهاي كتابخانه هاي ديجيتال محسوب مي شود .
با به كارگيري اين استاندارد در سيستم كتابخانه و اسناد ديجيتال، اشياي ديجيتال پردازش شده در كتابخانه ملي از نظر فني براي ديگر سيستم ها انتقال پذير مي شود. اين استاندارد به گونه اي تدوين مي شود كه بتوان اشياء ديجيتال را در سطح ملي و فراملي را انتقال داد .
مديريت مجموعه‌هاي ديجيتال ايجاب مي كند كه كتابخانه به متاديتاي فني مناسب دسترسي داشته باشد تا بتواند هرچند وقت يكبار داده‌هاي ديجيتال خود را بازسازي و منتقل كند و دوام و قوام منابع ارزشمند خود را تضمين نمايد.