نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب فردا در کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۱:۴۶
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب فردا در کتابخانه ملی برگزار می شود
نخستين كنفرانس ملي "مديريت منابع اطلاعاتي وب" فردا چهارشنبه دوم اسفندماه 1391 در سالن همايش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
نخستين كنفرانس ملي "مديريت منابع اطلاعاتي وب" فردا چهارشنبه دوم اسفندماه 1391 در سالن همايش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين همايش كه با حضوردكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان و رئيس كنفرانس، دكتر حكيم جوادي رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران و جمعي از شخصيت هاي علمي كشور برگزار مي شود، راهكارهاي هم افزايي ملي براي مديريت اطلاعات وب و رسيدن به چارچوبي مناسب براي ايجاد آرشيو ملي وب بررسي مي شود.
از 60 مقاله اي كه به دبيرخانه همايش رسيده است، 18 مقاله در دو نشست صبح و عصر و 9 مقاله نيز به صورت پوستر مقاله ارائه مي شود. بررسي و مقايسۀ قابليت هاي يوني مارك و مارك 21 براي سازماندهي منابع اطلاعاتي وب، استفاده از عامل‌هاي هوشمند نرم‌افزاري جهت ايجاد قابليت تعامل‌پذيري در خدمات محتوايي و اطلاعاتي سازمان‌ها، آسيب شناسي خط و زبان فارسي و سنجش رابط كاربر پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته مجلات تمام متن فارسي عناوين مقالاتي هستند كه در نشست هاي صبح و عصر ارائه مي شوند.
از ديگر مقالاتي كه قرار است در اين كنفرانس ارائه شود، مي توان به ارزيابي كاربردپذيري وبگاه نهاد كتابخانههاي عمومي كشور، طراحي درخت تصميم گير براي دسته بندي سريع تصاويردر آرشيو وب، بررسي نحوه سازماندهي منابع اطلاعاتي در كتابخانه هاي ديجيتال ايران، دسته بندي مفهومي صفحات وب با استفاده از اتوماتاي يادگيرتوزيع شده، مروري بر حقوق مالكيت فكري منابع در محيط مجازي در ايران و جهان، مرور و ارزيابي روش هاي تشابه سنجي در متن، نقش پيوندها و مديريت آنها در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي، راهكارهاي برنامه‌هاي برتر حفاظت وب در مقابله با چالش هاي حفاظت : با تاكيد بر چالش هاي مديريتي اشاره كرد.
هم چنين پوستر مقاله هاي اين كنفرانس نيز با عناوين انتشار داده‌هاي پيوندي كتابخانه‌اي جهت بهبود ميانكنش‌پذيري جهاني، نگاهي بر عوامل تاثير گذار براي پياده سازي مخازن سازماني در دانشگاه ها و مراكز علمي: پيشنهاد چهارچوب مفهومي، آرشيو وب ايران و شناسگر دائمي اشياء رقمي، شيوه هاي نمايه سازي بازيابي تصاوير: رويكردي متن پژوهانه، سايت هاي نشانه گذاري اجتماعي: طرحي نوين براي تسهيل سازماندهي اطلاعات در وب، بررسي ميزان استفاده از ابربرچسب ها در وبگاه هاي نشريات كتابداري و اطلاع رساني، بهبود دقت و سرعت دسته بندي تصاوير با درخت تصميم، ارزيابي جامع و مانع بودن ابزارهاي كاوش اطلاعات وبي در حوزۀ مديريت، بررسي وضعيت وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بر اساس شاخص هاي وب سنجي در اين همايش براي شركت كنندگان در همايش ارائه خواهد شد.
گفتني است اين همايش از ساعت 8:30 صبح آغاز و تا 16:30 بعدازظهر ادامه خواهد داشت.