مهلت ارسال مقالات کنگره جهانی کتابداری و اطلاع رسانی ایفلا تمدید شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۰:۱
مهلت ارسال مقالات کنگره جهانی کتابداری و اطلاع رسانی ایفلا تمدید شد
مهلت ارسال مقالات مربوط به نسخه هاي خطي و كتاب هاي نادر كنگره جهاني فدراسيون بين‌المللي انجمن‌ها و مؤسسات كتابداري( ايفلا) در سنگاپور تا 10 اسفند ماه 1391 برابر با 28 فوريه 2013 تمديد شد.
مهلت ارسال مقالات مربوط به نسخه هاي خطي و كتاب هاي نادر كنگره جهاني فدراسيون بين‌المللي انجمن‌ها و مؤسسات كتابداري( ايفلا) در سنگاپور تا 10 اسفند ماه 1391 برابر با 28 فوريه 2013 تمديد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بخش نسخه هاي خطي و كتب هاي نادر و كميته دائمي منطقه آسيايي و اقيانوسيه در نظر دارد با هدف شناسايي و ارائه مواد و مجموعه هاي نادر و خاص نشستي برگزار كند. مقالات مي توانندبراي نشستي يك روزه كه در كتابخانه ملي سنگاپور برگزار مي شود، ارسال شوند. گفتني است، در اين نشست مواد كمياب و خاص و نتايج اقدامات مرتبط با نگهداري، بررسي مي شود. موضوعات و مقالات و پوسترهاي ارسالي بايد بر روي مجموعه هاي چاپي و دست نويس و يا هر مجموعه اي كه به عنوان خاص در نظر گرفته مي شوند متمركز باشند.
لازم به ذكر است مقالات مي توانند به زبان رسمي ايفلا از قبيل عربي، انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، آلماني و روسي ارائه شوند. مقالات ارسـال شده توسـط علاقه منـــــدان بايد حـــدود 500 لغت و ترجيحـاً به زبان انگليسـي، همراه با ضميمـه خلاصه اي از جزئيات نويسنده شامل نام، موقعيت، سازمان و چكيده بيوگرافي حداقل تا 50 لغت باشد.
گفتني است تمام هزينه هاي سفر، اقامت و... نيز به عهده خود نويسنده مقاله است و ايفلا هيچ گونه تعهدي در اين زمينه ندارد. تمامي مقالات بايد حداكثر تا قبل از 10 اسفند ماه 1391 برابر با 28 فوريه 2013، از طريق اداره امور بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي به ايفلا ارسال شود.