درباره

اهدا عبارت است از دریافت یا ارسال بلاعوض آثار

یكی دیگر از راه های تامین منابع، گردآوری از طریق مبادله و اهدا است‌. تاكنون مجموعه های ارزشمندی توسط این بخش به مجموعه کتابخانه افزوده شده است. از مهمترین فعالیت های بخش مبادلات ارتباط با كتابخانه های ملی و مراكز ایران شناسی و اسلام شناسی سراسر جهان است. منابع ایران و اسلام، اسناد تاریخی، فرهنگ نامه ها و هرگونه اطلاعاتی در رابطه با شهرها و فرهنگ و تمدن ایران، همچنین اماکن مقدس و مذهبی ایران اسلامی، منابع غیركتابی مانند مجموعه هایی از آثار خطاطان و نقاشان برجسته ایرانی، پوسترهایی از مناظر طبیعی و تاریخی ایران بسیار مورد توجه مراكز خارجی قرار دارد. در این خصوص، همه ساله فهرستی از آثار مبادل ها برای بیش از 350 مركز در سراسر دنیا ارسال می شود. از جمله مراكز بسیار مهم مورد ارتباط می توان به كتابخانه كنگره آمریكا، كتابخانه بریتانیا، كتابخانه ملی فرانسه و ... اشاره كرد.

دریافت از طریق اهدا

الف): اهدا کتتدگان می بایست نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند در صورت عدم تکمیل فرم های مذکور به هر دلیل سازمان هیج مسئولیتی در قبال اهدا كنندگان آثار ندارد.

ب): سازمان حق هرگونه بهره برداری از آثار اهدایی را دارد. در صورت ارایه پیشنهاد خاص از سوی اهدا کننده یا مشروط نمودن اهدا چگونگی اقدام بر اساس دستور معاون كتابخانه ملی می باشد.

ج): آثار دریافتی، توسط کارشناس ذیربط اداره کل از نظر وضعیت فیزیکی آثار و نیاز مخازن کتابخانه ملی یا مدیریت های استانی، بر اساس موضوعات ایران شناسی، اسلام شناسی، منطقه شناسی و مرجع یا قابل ارسال بودن آن ها برای مراکز داخل و خارج کشور بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

د): آثار وجینی سازمان ها و موسسه های دولتی براساس بخشنامه 48489 مورخ 10 /1382/3 دریافت می گردد.

ارسال از طریق اهدا

اداره کل، آثار دریافتی مازاد بر نیاز سازمان را به درخواست کنندگان براساس اولویت های زیر اهدا می نماید:

  1. كتابخانه های ملی سایر كشورها و مراكز ایران شناسی و اسلام شناسی خارج از كشور
  2. كتابخانه عمومی و واحدهای سازمانی اسناد و كتابخانه ملی حسب درخواست
  3. كتابخانه های مناطق محروم و كمتر توسعه یافته
  4. موسسات و مراكز دولتی، عمومی غیر دولتی و واحدهای نظامی و انتظامی
  5. موسسات خیریه و عام المنفعه
  6. موسسات و مراكز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی

شرايط و نحوه ارسال

الف): درخواست كنندگان می بایست درخواست كتبی خود را برای دریافت منابع به سازمان ارسال نموده و اداره كل موظف به بررسی، اولویت بندی و فراخوان می باشد. درخواست ها صرفا برای یك دوره فراخوان معتبر می باشند.

ب): به هر یك از مراكز درخواست كننده در طول یكسال صرفا یكبار منابع اهدا خواهد شد مگر اینكه موجودی مخازن اداره كل در حدی باشد كه مجددا بتوان به درخواست های تكراری پاسخ داد.

ج): كلیه هزینه های بسته بندی و ارسال آثار داخل كشور بر عهده درخواست كننده می باشد و در خصوص هزینه های ارسال آثار به خارج از كشور اعتبار سالیانه برای این امر توسط معاونت پشتیبانی، امور حقوقی و استان ها پیش بینی و به اداره كل اختصاص داده می شود.

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۷ - ۸:۴۲:۵۱