درباره فیپا

اداره كل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و كتابخانه ملی مسئول مستقیم صدور فیپا در جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ نماینده ای در سطح كشور ندارد و صدور فیپا تنها توسط سازمان و اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به صورت رایگان انجام می گردد.

لذا هرگونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی كه تحت عنوان نمایندگان فیپا در شهرستان ها اقدام به صدور فیپا با دریافت وجه از ناشران می نمایند، مورد تایید این اداره كل نیست و این اقدام آنها غیرقانونی و قابل پیگیری است. اطلاعات فیپاهای جعلی و غیر قانونی صادر شده، هیچگاه در كتابشناسی ملی ایران وارد نمی شود و قابلیت جستجو نخواهد داشت.

خواهشمند است تمامی ناشران پس از دریافت فیپا، اطلاعات دریافت شده را به صورت صحیح و كامل در صفحه حقوقی كتاب ذكر نموده و از تغییر اطلاعات كتاب پس از صدور فیپا جدا خودداری نمایند. در صورت تغییر قبل از چاپ كتاب با واحد فیپای سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تماس حاصل فرمایند.

مشاهده آیین نامه اجرایی فیپا

 

تعریف فیپا

فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی كتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان كتاب.

اهداف و فواید

1. یكدستی و هماهنگی فهرستنویسی و سازماندهی كتب در سطح كشور

2. تسهیل امر فهرستنویسی توسط كتابداران در تمامی كتابخانه ها

 3. جلوگیری از انجام كار تكراری

 4. افزایش سرعت بازیابی منابع در كتابخانه ها

 5. اطمینان از صحت و درستی آن

 6. صرفه جویی در بودجه نیروی انسانی زمان مكان

7. تسریع امر اشاعه اطلاعات

8. تسهیل در ایجاد شبكه های اطلاعاتی و درواقع اشتراك اطلاعات كتابشناختی در سطوح ملی و بین المللی

 9. افزایش سرعت گردش اطلاعات

مراحل ارسال درخواست

مراحل ارسال درخواست فيپای الكترونيكی

1. ورود به سايت https://ketab.samandehi.ir/Pages/default.aspx
2. انتخاب درخواست فيپا
3. وارد كردن شناسه كاربری و رمز عبور
4. پركردن فرم پرسشنامه
5. انتخاب گزينه ضميمه در انتهای پرسشنامه
6. انتخاب فايل های ارسالي به فيپا از قسمت Browse
7. انتخاب كليد ضميمه
8. انتخاب كليد تاييد (در صورت كامل بودن اطلاعات) تاييد مجدد
9. انتخاب كليد ارسال
10. دريافت كد رهگيری از سيستم

 مهم : در موارد زير كتاب نياز به فهرست نويس مجدد خواهد داشت:

1. تغيير عنوان
2. تغيير نام مترجم (‌كم يا اضافه شدن)‌
3. تغيير نام ناشر (كم يا اضافه شدن)‌
4. تغيير در سلسله انتشارات يا فروست (‌كم يا اضافه شدن)‌
5. تغيير تعداد صفحات (كم يا اضافه شدن)
6. ويرايش كتاب (چاپ دوم به بعد)‌
7. تغيير در قطع كتاب

 

عضويت فيپای الكترونيكی

برای عضویت در واحد فیپا لازم است تنها یك مرتبه فرم پرسشنامه درخواست عضویت توسط ناشر حقیقی یا حقوقی تكمیل شود تا پس از تایید شناسه كاربری و رمز عبور توسط واحد فیپا امكان ارسال درخواست فیپا فراهم گردد.

برای تایید شناسه كاربری و رمز عبور توسط واحد فیپا  با شماره گیری 81620 - 021  و انتخاب کلید 2 به منوی «امور کتاب و کتابخانه» وارد سپس با انتخاب کلید 1، تماس شما به واحد فیپا منتقل می شود.

ناشر حقیقی: اشخاصی حقیقی كه پس از مراجعه به خانه كتاب، شابك دریافت نموده اند.

ناشر حقوقی: به مراكز حقوقی كه مجوز انتشاراتی داشته باشد یا پس از مراجعه به خانه كتاب شابك دریافت نموده اند، ناشر حقوقی گفته می شود.

برای درخواست اینجا کلیک کنید. 

درخواست فيپای منابع غير كتابی

1. منابع غیركتابی دسته ای از منابع اطلاعاتی هستند كه در قالب ها و محمل های متنوعی غیر از كتاب، پیایند، نسخه خطی و سند دیده می شوند. (اسامی منابع غیركتابی در فرم فیپا ذكر شده است.)

2. اطلاعات منابع غیركتابی مانند سایر منابع اطلاعاتی دربانك كتابشناسی ملی ایران ثبت می شود.

3. ایجاد پیشینه كتابشناسی این منابع، در بانك اطلاعاتی كتابخانه ملی ایران و به بیان دیگر فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) براساس استانداردهای موجود است و هر یك از منابع به تناسب ویژگی‌های خاص خود فهرستنویسی می شوند.

4. سیاست فهرستنویسی منابع غیركتابی در كتابخانه ملی ایران براین اساس استوار است كه شماره رده بندی (دیویی و كنگره) را به این دسته از مواد اختصاص نمی دهد.

5. پیش از اینكه فیپای منابع غیركتابی به شكل امروزی انجام شود، برخی از این منابع در گذشته همانند كتاب فهرستنویسی شده‌اند. اكنون روال فهرستنویسی آن ها تغییر یافته و به شكل فعلی تثبیت شده است.

6. در حال حاضر درخواست فیپا برای منابع غیركتابی از طریق تكمیل فرم فیپای منابع غیركتابی و ارسال آن به همراه فایل منبع مورد نظر به نشانی nbm-fipa@nlai.ir امكان پذیر است.

7. اعلام وصول مدارك دریافتی و اطلاعات تكمیل شده به پست الكترونیكی ناشران ارسال خواهد شد.

8. لازم به ذكر است ارسال الكترونیكی فایل برخی منابع مانند نرم افزارها یا منابعی كه حجم بالایی دارند از طریق پست الكترونیكی فوق، امكان پذیر نیست و لازم است همراه فرم تكمیل شده از طریق مراجعه حضوری به واحد فیپا تحویل داده شود.

دریافت فرم فیپای منابع غیر کتابی

مدت زمان تحويل فيپا

 برای كتاب های تجديد چاپ 3 روز كاری

 برای كتاب هايی كه قبلا توسط ناشر ديگری چاپ شده باشد 5 روز كاری

 برای كتاب های چاپ نخست حداكثر 10 روز كاری

 

ارتباط با واحد فیپا

برای ارتباط با واحد فیپا با شماره گیری 81620 - 021  و انتخاب کلید 2 به منوی «امور کتاب و کتابخانه» وارد سپس با انتخاب کلید 1، تماس شما به واحد فیپا منتقل می شود.

  • پست الکترونیک واحد فیپا fipa@nlai.ir

  • واحد پشتیبانی فنی: 021-81622354 ، 021-81622303