دریافت 446 عنوان پایان نامه به صورت لوح فشرده از دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط مرکز جنوب شرق


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۸:۲۸
دریافت 446 عنوان پایان نامه به صورت لوح فشرده از دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط مرکز جنوب شرق

به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان، در راستاي اجراي مصوبه واسپاري و ارتباط مستمر با دانشگاه ها و ساير مراكز آموزش عالي، تعداد 446 عدد لوح فشرده پايان نامه از دانشگاه علوم پزشكي كرمان دريافت و به مركز جنوب شرق منتقل گرديد.