نمایشگاه اسناد و نقشه های قدیم خلیج فارس توسط مدیریت کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۳۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۲۹
نمایشگاه اسناد و نقشه های قدیم خلیج فارس توسط مدیریت کرمان

به مناسبت 10 ارديبهشت روز ملي خليج فارس نمايشگاهي از نقشه هاي قديم خليج فارس در مديريت كرمان برگزار گرديد.

همچنين شايان ذكر است بازديد عموم از اين نمايشگاه : به مدت يك هفته در موزه هنرهاي معاصر صنعتي كرمان