برگزاری دومین نشست شاهنامه خوانی به همت مدیریت کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۳:۵۲
برگزاری دومین نشست شاهنامه خوانی به همت مدیریت کرمان
دومين نشست از سلسله نشستهاي شاهنامه خواني، به همت مديريت مركز كرمان و با هدف ارتقاء سطح علمي - فرهنگي جامعه، ترويج فرهنگ كتابخواني و تعالي انديشه نسل كودك و نوجوان به عنوان زيربناي تفكر آتي سرزمينمان توسط واحد پژوهش مركز كرمان، در تالار عماد مورخ 22/5/93 ساعت9 صبح برگزار شد. اين نشست همزمان با روز" فرهنگ پهلواني و و ورزش زورخانه اي " و با محوريت فرهنگ پهلواني در ايران براي گروه سني كودك و نوجوان برگزار گرديد. در اين برنامه پس از اجراي مرشد خواني توسط پهلوان هادي خليل زاده ماهاني ، يكي از بهترين مدرسين شاهنامه خواني استان- خانم افشار- به نقل داستاني از شاهنامه و ايجاد فضائي شاد براي ميهمانان نمود. شايان ذكر است؛ در ميان كودكان ميهمان كودكان يتيم يكي از مراكز خيريه كرمان، ميهمانان ويژه مراسم مذكور بودند.