ملاقات استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با سرپرست مدیریت جنوب شرق "کرمان"


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۲:۴۶
ملاقات استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با سرپرست مدیریت جنوب شرق

آقای دکتر دهش ، استاد عرفان و تصوف در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، با آقای شعبان زاده دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار، سرپرست منطقه جنوب شرق،  ضمن تبیین اهداف و فعالیت های سازمان ، به بیان نقش والای آن در اعتلای فرهنگ و دانش و رویکرد های جدید سازمان با ایجاد اندیشگاه و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، تدوین دانشنامه جامع کشور و استان و سایر فعالیت ها ی فاخر علمی و فرهنگی پرداخته و با توجه به پیشینه بسیار غنی استان در زمینه عرفان و تصوف و سفر قریب الوقوع  آقای دکتر  دینانی،  فیلسوف نامدار و بی بدیل  طراز اول دانشگاه در کشور در فلسفه مشاء ، اشراق ،‌حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی و غرب و از شاگردان به نام حضرت آیت الله علامه طباطبائی رضوان الله علیه ، جهت ایراد سخنرانی در کرمان در خصوص پیشینه عرفان در کرمان و شخصیت عارف نامور شاه نعمت الله ولی ، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری  در این خصوص اعلام کرد.آقای دکتر دهش نیز ضمن ابراز تشکر از اعلام آمادگی و همکاری و علاقه وافر آقای شعبان زاده ، قول مساعد دادند تا استاد دینانی بازدید و نشستی در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق داشته باشند . شایان ذکر است طی این دیدار آقای شعبان زاده به طرح مهمترین مباحث مطروحه در حوزه عرفان و تصوف و گفتگو با استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و همچنین سرودن بخشی از اشعار عرفانی خویش پرداختند .در پایان آقای دکتر دهش ضمن ابراز تحسین و تقدیر از آقای شعبان زاده به جهت سرودن بیش از چهار هزار بیت منظومه اشعار عرفانی در قالب مثنوی و قصیده ، قول مساعد دادند تا اشعار ایشان به رویت وامعان  نظر آقای دکتر دینانی برسد.