نجفقلی نژاد، اعظم


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۱۰:۵۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۱۱:۹:۳۶
نجفقلی نژاد، اعظم
جدیدترین اثر تالیفی : نجفقلي‌نژاد، اعظم؛ علی صادق‌زاده و محمد حسن زاده (1397). همکاری منطقه ای بر بستر مشتراکات فرهنگی: همکاری کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسه فرهنگی اکو.