30 آذر، روز پرستار

مقدمه

«پرستار» (Nurse)، به فردی گفته می‌شود که در زمینه اصول علمی و مهارت‌های حرفه‌ای مراقبت، درمان و آموزش بیماران، تحصیل کرده و دارای مهارت است.

تاریخ پرستاری به طور جدایی ناپذیری با رشته طب پیوند دارد. قدیمی‌ترین نوشته‌های موجود در رابطه با پزشکی و مراقبت، از شرق باستان به دست آمده‌اند. با این وجود، «پرستاری نوین» در قرن 19 میلادی در آلمان و بریتانیا شروع شد و در سراسر جهان گسترش یافت. در ایران اولین‌بار در سال 1294ش.، میسیونرهای مذهبی در ارومیه، مدرسه پرستاری تأسیس کردند و این شیوه بعدها به سایر شهرها نیز گسترش یافت. در سال 1295 آموزشگاهی در تبریز با پذیرش داوطلبان به صورت دوره سه ساله به تربیت پرستار مبادرت نمود.

در فاصله سال‌های 1311 تا 1316 در کرمانشاه، همدان، تهران، تبریز، مشهد و شیراز مدارس پرستاری تشکیل گردید. در سال 1315 اولین مدرسه پرستاری تهران، در دانشسرای مقدماتی تأسیس و کارهای عملی آن در بیمارستان زنان انجام شد. در سال 1321 فعالیت نخستین آموزشگاه پرستاری غیر دولتی به همت شرکت نفت آغاز گردید. چند سال بعد، در سال 1328 آموزشگاه عالي پرستاری فعاليت خود را در جهت تربيت پرستار با درجه معادل ليسانس شروع نمود. در آن مرکز، هر ساله 100 تا 120 دانشجوی دختر از طريق كنكور اختصاصی پذيرفته و به مدت 3 سال به صورت شبانه‌روزي با سيستم خاص آموزشی جهت كار و ارائه خدمت پرستاری در بيمارستان‌هاي وابسته به دانشكده پزشكی دانشگاه تهران تربيت مي‌شدند. پس از انقلاب فرهنگی در سال1362، آموزشگاه عالي پرستاری به مدرسه عالی پرستاری و مامائی و در سال 1366 با ادغام چندين مدرسه، دانشكدة پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران شكل گرفت و کیفیت آموزش افزایش یافت.

اداره‌کل خدمات آرشیوی(گروه ارتباطات آرشیوی)، به مناسبت 30 آذر، روز پرستار، نمایشگاهی مجازی در این زمینه، شامل 13 عنوان با معرفی 27 برگ سند، آماده‌سازی و در وبگاه سازمان تقدیم علاقه‌مندان کرده است.

 

درخواست از هیئت وزراء، در خصوص کسب اجازه برای پرداخت حقوق یک نفر پرستار استخدامی قرنطینه بندرعباس باتوجه به موجود بودن اعتبار حقوق پست مزبور در بودجه سالانه

  • شماره : ۱-۱۸۷۱۴ – ۳۱۰
  • تاریخ : ۱۹/۹/۱۳۰۸ ش.