23 آبان 1294ش.، سالروز انحلال دوره سوم مجلس شورای ملی

مقدمه

صورت اسامی نمایندگان مهاجر دوره سوم مجلس شورای ملی و مقرری معوقه آن‌ها

  • شماره : ۲-۱۳۵۴ -۲۱۰
  • تاریخ : آذر ۱۲۹۶ش.