28 آذر 1278ش، سالروز تأسیس مدرسه عالی علوم سیاسی( دومین نمایشگاه)

مقدمه

مدرسه عالی علوم سیاسی در 15 شعبان 1317 ق. / 28 آذرماه 1278م. با حضور جمعی از رجال از جمله میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه، میرزا جعفرخان نیر الملک وزیر علوم، میرزا ابراهیم‌خان معاون الدوله وزیر تجارت، سردار مکرم وزیر قورخانه، و ابوالقاسم خان ناصر الملک افتتاح شد. درآن مراسم، نخست میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله، فرمان مظفرالدین‌شاه را دربارة تأسیس و فوائد مدرسه علوم سیاسی قرائت نمود.

بودجه مدرسه در آغاز سالی چهار هزار تومان بود که از محل تفاوت تذکرة خراسان تأمین می‌شد. نخستین رئیس مدرسه میرزا حسن‌خان ‌مشیرالملک بود. وی برنامه تحصیلی را تنظیم کرد و پس از اخذ موافقت به مرحله اجرا درآورد و عده‌ای را هم برای تدریس دعوت به کار کرد. در سال اول 14 محصل جذب مدرسه شدند. برای پذیرش محصل، کنکور کتبی و شفاهی در نظر گرفته شده بود و هیئتی مرکب از چند تن معلمان برجسته از داوطلبان امتحان می‌گرفتند. دوره تحصیل ابتدا چهار سال بود ولی به زودی تغییر کرد و یک سال بر آن افزودند و به دو دوره تقسیم شد. برای دورۀ مقدماتی سه سال و برای دوره عالی دو سال در نظر گرفتند. معلمان و استادان مدرسه در ابتدا عبارت بودند از: میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، میرزا حسن‌خان مؤتمن الملک، اردشیرجی، صدیق حضرت، عبدالرزاق‌خان بغایری، محمدحسین‌خان ذکاء الملک، شیخ محمدتقی اعتماد الاسلام، مسیو هنبیک فرانسوی و... .

مدرسه علوم سیاسی در کل 28 سال دایر و یکی از اداره‌های تابع وزارت امورخارجه بود و در ظرف این مدت 210 دانش‌آموخته داشت.

در 6 اسفند 1305ش. بر حسب پیشنهاد وزارت معارف و تصویب هیئت‌وزیران، مدرسة علوم سیاسی از وزارت خارجه جدا و جزء وزارت معارف شد. در شهریور 1306ش. با تصویب شورای عالی معارف، مدرسۀ حقوق و علوم سیاسی با هم ادغام شدند و مدرسه‌ای جدید با عنوان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به ریاست علی اکبر دهخدا شکل گرفت. با تأسیس دانشگاه تهران این مدرسه و دیگر مدارس عالی در دانشگاه تمرکز یافتند.

28 آذر، سالروز تأسیس مدرسه عالی علوم سیاسی است، به‌ همین مناسبت اداره‌‌کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی) منتخب اسنادی در این خصوص، شامل 12 عنوان با معرفی15 برگ سند را در وبگاه سازمان برای علاقه ‌مندان به نمایش گذاشته است.

مکاتبۀ با وزارت مالیه، در خصوص مشکلات مالی مدرسه علوم سیاسی و درخواست برای تسریع در صدور دستور پرداخت بودجه دو ماهه آن طبق اوراق ارسالی

  • شماره : ۲۵۷۹-۲۴۰
  • تاریخ : ۱۲۹۴/۰۳/۰۴