28 نوامبر/ 7 آذر، روز «اکو»

مقدمه

«اکو» سازمانی منطقه ای با 460 میلیون جمعیت و بیش از 8 میلیون کیلومتر مربع وسعت است که از روسیه تا خلیج فارس و از چین تا اروپا را در بر می گیرد. 
این سازمان در ابتدا با عنوان سازمان همکاری عمران منطقه ای(RCD) توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در ژوئیه 1964م./1343ش. و براساس عهدنامه «ازمیر» شکل گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، فعالیت‌های این سازمان متوقف شد تا این که در سال 1985 با همکاری ایران، پاکستان و ترکیه، سازمان همکاری‌های اقتصادی با مخفف اکو(Economic Cooperation Organization) پایه‌گذاری شد و در سال 1992 با پیوستن کشورهای ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان تعداد کشورهای عضو به 10 کشور رسید.
اهداف اعضای «اکو» از تشکیل سازمان عبارت اند از:
- ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم؛
-گسترش تجارت درون و فرامنطقه ای و حذف موانع تجاری؛
-تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛
-توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات؛
-توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر آزادسازی اقتصادی؛
-تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره برداری از منابع طبیعی.
دبیرخانه «اکو» در تهران و شورای وزیران بالاترین سطح اداری «اکو» است که هر سال وزیران امور خارجه یا سایر وزیران کشورهای عضو در آن شرکت می کنند. کشور میزبان جلسه‌های سالیانه شورای وزیران، ریاست «اکو» تا نشست بعدی را برعهده دارد و ریاست آن به صورت چرخشی بین دولت های عضو منتقل می شود. 
این سازمان برای اجرای هر چه بهتر مأموریت ها، چندین شرکت و مؤسسه مانند بانک توسعه و تجارت، مؤسسه فرهنگی، بنیاد علمی، مؤسسه آموزشی، اتاق بازرگانی و صنایع، دانشکده بیمه، مرکز هماهنگی منطقه ای برای امنیت غذا، مؤسسه علوم و فناوری محیط زیستی و ... را پدید آورده است. 
در مارس 2017 سران دولت های عضو در سیزدهمین نشست سالانة خود در اسلام آباد، سند چشم انداز «اکو» برای سال 2025 را امضا کردند. این سند دستورالعمل های اصلی سازمان برای سال های پیش روی را ترسیم کرده است.
در سومین اجلاس سران «اکو»، 28 نوامبر، به عنوان روز «اکو» انتخاب شد. به همین مناسبت، اداره‌کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی)، تعدادی از اسناد منتخب در باره این سازمان، شامل 10 عنوان با معرفی 20 برگ  سند را در وبگاه سازمان تقدیم علاقه مندان کرده است.

متن بیانیه نخستین اجلاس سران اکو در تهران

  • شماره : ۱۶۷۷۱-۲۳۰
  • تاریخ : بهمن ۱۳۷۰ش.