همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای 1299» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۷/۱۷ - ۱۱:۱۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۷/۱۷ - ۱۱:۴۸:۵۰
همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای 1299» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود
معاون پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از برپایی همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای 1299» خبر داد و گفت: بررسی چرایی و چگونگی وقوع این کودتا بعد از گذشت صدسال مهمترین سرفصل برپایی این همایش ملی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حوریه سعیدی معاون پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در توضیح برپایی این همایش گفت: همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای 1299» به همت پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
وی ادامه داد: این همایش قرار بود سال گذشته به مناسبت صدسالگی کودتای 1299 برگزار شود، اما به دلیل وجود همه گیری کرونا و برگزاری همایش «تاریخ اجتماعی بیماری‌های همه گیر در ایران معاصر» که در این سازمان برگزار شد؛ همایش کودتا با عنوان: یکصدسال بعد از کودتا قرار شد در سال جاری برگزار شود.
معاون پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده طرح همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای 1299» به تصویب رسیده و به زودی فراخوان این همایش منتشر خواهد شد.
وی درباره ضرورت برپایی این همایش ملی گفت: بعد از واقعه مشروطیت، کودتای اسفند 1299  یک رخداد مهم سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر بوده که زمینه تغییر حکومت قاجار را فراهم کرد. بررسی علل این واقعه و نیز نتایج آن، تاثیرات و دخالت‌های خارجی و نیز شرایط جهانی به همراه شرایط اجتماعی، وضعیت اقتصادی، تحمل و پذیرش تغییر حکومت و مسائل دیگر نیز دست به دست هم داد تا این رخداد سیاسی و اجتماعی در ایران ایجاد شود. 
سعیدی خاطرنشان کرد: درهمایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای 1299» قصد داریم براساس اسناد و مستندات دقیق تاریخی زمینه ها، شرایط و چرایی و چگونگی  و نتایج حاصل از کودتای سال 1299 را بررسی و بازشناسی کنیم.