کارت عضویت در کتابخانه ملی از 17 فروردین صادر می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۳:۲۰
کارت عضویت در کتابخانه ملی از 17 فروردین صادر می شود
كارت عضويت در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از 17 فروردين 92 صادر مي شود.
كارت عضويت در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از 17 فروردين 92 صادر مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، كليه دانشجويان كارشناسي ارشد به بالا مي توانند با در دست داشتن گواهي مدرك تحصيلي از دانشگاه مربوطه و اصل كارت ملي براي ثبت نام مراجعه نمايند. هم چنين پژوهشگران و محققاني كه مدرك آن ها پايين تر از كارشناسي ارشد است، مي توانند با معرفي نامه از سوي نهاد و سازمان متبوع از امكانات و منابع كتابخانه ملي بهره مند شوند.
بر اين اساس، كارت عضويت افرادي كه مدرك تحصيلي آنان پايين تر از فوق ليسانس است، تا پايان زمان اعتبار كارت فعلي مي توانند از منابع و امكانات كتابخانه ملي استفاده كنند.
هم چنين طلاب شاغل در سطح سه حوزه، حافظان كل قرآن كريم، اهداكنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاء درجه يك خانواده، جانبازان، ايثارگران و اعضاي درجه يك خانواده شهدا، جانبازان وايثارگران، قهرمانان ورزشي ملي و جهخاني و بازنشتگان دولت با داشتن حداقل مدرك كارشناسي و يا معادل در حيطه عضويت عمومي كتابخانه ملي قرارمي گيرند.