گزارش تصویری | نشست بررسی سیزدهمین کتاب از «صد کتاب ماندگار قرن» با عنوان «ولایت فقیه»


تاریخ انتشار: ۷۸۲/۱/-۹ - ۱۴:۱۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۱۳ - ۱۴:۵۱:۵۶
گزارش تصویری | نشست بررسی سیزدهمین کتاب از «صد کتاب ماندگار قرن» با عنوان «ولایت فقیه»
سیزدهمین نشست از صد کتاب ماندگار قرن به معرفی و بررسی کتاب «ولایت فقیه« امام خمینی (ره) اختصاص داشت.